MULTİ SİSTEMDE FORSİNG DEKLARASYON

 

Bir daha konuşacağını garanti eden deklarasyona forsing deklarasyon denir. Ortağın deklaresine sıçrayarak konuşmak, ortağının, açış rengini 2’li seviyede söylemesine engel teşkil eden deklareler ve anlaşmalara bağlı olarak ortaklıklarca kabul edilmiş bazı özel deklaresyonlardır. Forsing deklaresyonlar asla limit olmayan deklarelerdir. Zon forsingi olarak anlaşılırlar. İçeriği açıklanmak koşuluyla cevapçının bazı sıçramalı deklareleri forsing olmayıp, Blokatif amaçlı deklareler olabilir.

 

Forsing deklareyi hem açan hem de cevapçı verebilir. Açanın forsing konuşmaları cevapçının forsing konuşmalarına göre daha yüksek puanlı elleri ifade eder.

 

İSTİSNA: Açışa cevapçının bire bir deklaresi bir tur için forsingtir. Açanın forsing olmayan rebidine, pas hakkı doğar.

 

A) AÇANIN FORSİNG DEKLARELERİ:

 

1♣              1♠

2/                    ► FORSİNG DEKLARE. (FORSİNG DEKLERELERE RAKİP  PAS DEDİĞİ SÜRECE ORTAĞI PAS

                                DEMEMELİDİR.)

                                A) 16/17 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 18/19 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa rengi olan el

 

 

1              1♠

2/3♣                         ► FORSİNG DEKLARE. (FORSİNG DEKLERELERE RAKİP PAS DEDİĞİ SÜRECE ORTAĞI

                                        PAS DEMEMELİDİR.)

                                A) 16/17 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 18/19 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa rengi olan el

 

1              1♠

3♣/                    ► FORSİNG DEKLARE. (FORSİNG DEKLERELERE RAKİP PAS DEDİĞİ SÜRECE ORTAĞI PAS

                                DEMEMELİDİR.)

                                A) 16/17 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 18/19 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa rengi olan el

 

1x              1y

2Nt                     ► FORSİNG DEKLARE. Cevapçı açanın ilk rengine 2’li seviyede dönememektedir. Rakipler pas dediği

                                 sürece pas diyemez.  18/19 Onör Puanlı el belirtir.

 

1♣              1

2                       ► FORSİNG DEKLARE. (FORSİNG DEKLERELERE RAKİP PAS DEDİĞİ SÜRECE ORTAĞI PAS

                                DEMEMELİDİR.)

                                A) 16/17 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 18/19 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı  rengine 4’lü fiti ve kısa rengi olan el

 

                           Cevapçı bu deklareye pas diyemez. Açanın hangi nedenle forsing deklare verdiğini öğrenmek durumundadır.

                           Bunun için en ekonomik deklare ile sorar.

 

                  2     ► Hangisi? (2Sonrası en ekonomik deklare)

2♠                       ► 18/19 ODP ve 5440  Dağılımlı el (Kör şikan)

2Nt                     ► 16/17 OP, 5+4 Minörler ve 5422 Dağılımlı el

3♣                       ► 16/17 OP, 5+4 Minörler ve Dengesiz Dağılımlı (DzD) el

3                       ► 16/17 OP ve 5+5 Minörler (Forsing deklare verebilecek puanlarla önce küçük renk ile açınız)

3                       ► 18/19 ODP, 4’lü Kör fiti ve kısa Karo

 

 

1              1♠

3♣                       ► FORSİNG DEKLARE. (Dağılım 5+5 Olamaz)

                                A) 16/17 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 18/19 ODP’LI (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa Trefli olan el

                  3♦     Hangisi? (3♣ Sonrası en ekonomik deklare)

3                       ► 16/17 OP ve 5+4 İki renkli ve DzD El (18/19 Olsaydı 3♣ Değil 2Nt derdi.)

3♠                       ► 19 /20 ODP, 4’lü Pik fiti ve kısa Trefli

3Nt                     ► 16/17 OP ve diğer Minörde durdurucusu olan el

4                       ► 18/19 OP ve 5440 Dağılımlı el (Önce ucuz renk “♣” sonra pahalı renk “” gösterilmiştir)

4♠                       ► 21/22 ODP 4’lü Pik fiti ve kısa Trefli

 

 

1              1♠

3                       ► FORSİNG DEKLARE. (Dağılım 5+5 Olamaz)

                                A) 16/17 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 18/19 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa rengi olan el

                  3♥     Hangisi? (3♣ Sonrası en ekonomik deklare)

3♠                       ► 18/19 ODP, 4’lü Pik fiti ve kısa Karo

3Nt                     ► 16/17 OP ve 5+4 Dağılım

4♣                       ► 16/17 OP ve 5440 Dağılım (PİK ŞİKAN)

 

 

1♣             1

2♠                       ► FORSİNG DEKLARE. (Dağılım 5+5 Olabilir)

                                A) 16/17 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 18/19 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa Piki olan el

                  2Nt   ► Hangisi? (2♠ Sonrası en ekonomik deklare)

3♣                      ► 16/17 OP, 5+4 İki renkli

3                       ► 16/17 OP ve 5440 Dağılımlı el (Açan 3. Rengini 3’lü seviyede göstermiştir)

3                       ► 18/19 ODP, 4’lü Kör fiti ve kısa Pik

3♠                       ► 16/17 OP ve 5+5 İki renkli el

 

Yukarıdaki deklareleri incelediğimizde 5+4 İki renkli ellerin 18/19 OP’lı dağılımlarını görememekteyiz. Bu tür ellerle önce 5’li olan renk ile açtıktan sonra, cevapçının deklaresine 2Nt Rebidi yapılacaktır. 1♠ Açışına cevapçının 1Nt sine açanın 2Nt Rebidi de dahildir. Cevapçı 3♣ Deklaresi ile nasıl bir eli olduğunu sorgular.

 

2Nt Dekleresi ile açan cevapçıya şu mesajı iletir.

 

Ortak bende 18/19 Onör Puanlı 6+ Kartlı tek renkli veya açış renginin yanında 4’lü ikinci bir renk olan dağılımım var.

 

1♣              1//♠

2Nt                              ► 18/19 OP ve 6+ Kartlı tek renkli veya 5+4 Kartlı iki renkli el var. (4’lü ikinci renk cevapçının rengi

                                         olamaz)

 

1♣              1♦             

2Nt                              ► 18/19 OP ve 6+ Kartlı tek renkli veya 5+4 Kartlı iki renkli el var. (4’lü ikinci renk cevapçının rengi                                              olamaz)

                  3♣              ► Dağılımın nasıl?

3/♠                             ► 5’li Treflinin yanında 4’lü bu Majör var (4’lü Karo olamaz. Karo cevapçının rengidir)

3Nt                              ► 6’lı Trefli var

 

1/♠           1Nt

2Nt                              ► 18/19 OP ve 6+ Kartlı tek renkli veya 5+4 Kartlı iki renkli el var.

                  3♣    

3                                ► 5’li Majör 4’lü Karo

3/♠                             ► Açış Majörü iken 6’lı Majör, değilken 5+4 Majör

3Nt                              ► 4’lü Trefli var

 

 

 

1              1♠    

2Nt                              ► 18/19 OP, 6’lı Kör veya 4’lü Karo/Trefli var (4’lü Pik olamaz. Pik cevapçı rengidir)

                  3♣              ► Dağılımın nasıl?

3                                ► 4’lü Karo var (Cevapçının rengi 4’lü olamaz)

3                                ► 6’lı Kör var

3Nt                              ► 4’lü Trefli var

 

 

SÜPER FORSİNG DEKLERELER

 

18/19 OP ve 5+5 İki renkli eli olan açıcı nasıl bir deklare verecektir.

 

Öncelikle küçük olan renk ile açış yapacak, cevapçının deklaresine büyük renkte çift sıçrayacaktır. Açandaki 5’li ikinci renk cevapçının deklare ettiği renk olmamalıdır. Eğer o renk 5’li ise onun deklare gelişimi farklıdır.

 

1♣              1♦    

3/♠                    ► 18/19 OP ve 5+5 İki renkli el (5’li ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

 

1♦              1

3♠                       ► 18/19 OP ve 5+5 İki renkli el. (5’li ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

 

Açanın iki rengini de öğrenen cevapçı ya fiti olan renkten manş ilan edser ya da en ekonomik deklare ile (3Nt Hariç) açandan kısa rengini sorarak sekansı yönlendirir.

 

1♣              1

3♥                       ► 18/19 OP ve 5+5 İki renkli el. (5’li ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

                  3♠     ► Cevapçı 5+5 i bilmektedir. Kısa rengi sorguluyor. Fitini bilahare gösterecek

3Nt                     ► Pik kısa (Açandaki iki renk belli iken 3Nt’ler oynamak içindir. Bu nedenle cevapçının pas hakkı vardır.)

 

4♣                       ► Karo kısa

                  4     ► Trefliye göre KK cevabı soruyor.

                  4♥     Oynamak için (Kısa renkte puanları varmış)

                  4Nt   ► Köre göre KK sorusu

                  5♣     ► Oynamak için (Kısa renkte puanları varmış)

        

 

1♦              1

3♠                       ► 18/19 OP ve 5+5 İki renkli el. (5’li ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

                  3Nt   ► Oynamak için. (Açandaki iki renk belli iken 3Nt’ler oynamak içindir)

                  4♣     ► Kısa renk Trefli mi?

                  4♦     Karoya göre KK cevabı ver

                  4♠     ► Oynamak için

                  4Nt   ► Pike göre KK cevabı ver

 

 

1♦              1

3♠                       ► 18/19 OP ve 5+5 İki renkli el. (5’li ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

                  4♣     ► Kısa renk Trefli mi? (Cevapçı 5+5 i biliyor. Kısa rengi merak ediyor.)

4                       ► Evet Trefli

4                       ► Hayır Kör

 

AÇAN ŞLEM ARAŞTIRMASI YAPMAMALIDIR.  FORSİNG DEKLERE VEREN OYUNCU KAPTANLIĞI ORTAĞINA DEVRETMİŞ SAYILIR. BRİÇTE GÜVEN ve SADAKAT TAKIMDA MORAL ve MOTİVASYON SAĞLAR.

 

DİKKAT ÖNEMLİDİR.

 

BRİÇTE HER ZAMAN DOĞRU TEK DEĞİLDİR. ONUN İÇİNDİR Kİ ÖĞRETENİ ÇOK OLUR.

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Ana Sayfa

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Forsing