FORSİNG

 

Bir daha konuşacağını garanti eden deklarasyona forsing deklarasyon denir. Ortağın deklaresine sıçrayarak konuşmak, ortağının, açış rengini 2’li seviyede söylemesine engel teşkil eden deklareler ve anlaşmalara bağlı olarak ortaklıklarca kabul edilmiş bazı özel deklaresyonlardır. Forsing deklaresyonlar asla limit olmayan deklarelerdir. Zon forsingi olarak anlaşılırlar. İçeriği açıklanmak koşuluyla cevapçının bazı sıçramalı deklareleri forsing olmayıp, Blokatif amaçlı deklareler olabilir.

 

Forsing deklareyi hem açan hem de cevapçı verebilir. Açanın forsing konuşmaları cevapçının forsing konuşmalarına göre daha yüksek puanlı elleri ifade eder.

 

İSTİSNA: Açışa cevapçının bire bir deklaresi bir tur için forsingtir. Açanın rebidine pas hakkı doğar.

 

A) AÇANIN FORSİNG DEKLARELERİ:

 

1♣              1♠

2/                    ► FORSİNG DEKLARE. Cevapçı açanın ilk rengine 2’li seviyede dönememektedir. Rakipler pas dediği

                                 Sürece cevapçı pas diyemez.    16-19 Onör Puan vaat eder ve çeşitli anlamlar içerir. Önce küçük sonra

                                 büyük renk rebidi 5+5 Dağılımlı eller olabilir.

 

1              1♠

2/3♣                ► FORSİNG DEKLARE. Cevapçı açanın ilk rengine 2’li seviyede dönememektedir. Rakipler pas dediği

                                 sürece pas diyemez.  16-19 Onör Puan vaat eder ve çeşitli anlamlar içerir. Önce küçük sonra büyük

                                 renk rebidi 5+5 Dağılımlı eller olabilir.

 

1              1♠

3♣/                    ► FORSİNG DEKLARE. Cevapçı açanın ilk rengine 2’li seviyede dönememektedir. Rakipler pas dediği

                                 sürece pas diyemez.  16-19 Onör Puan vaat eder ve çeşitli anlamlar içerir.

1x              1y

2Nt                     ► FORSİNG DEKLARE. Cevapçı açanın ilk rengine 2’li seviyede dönememektedir. Rakipler pas dediği

                                 sürece pas diyemez.  18/19 Onör Puanlı el belirtir.

 

1♣              1

2                       ► FORSİNG DEKLARE.

                                A) 16-19 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 20~22 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa Karosu olan el

 

                                Cevapçı bu deklareye pas diyemez. Açanın hangi nedenle forsing deklare verdiğini öğrenmek

                                durumundadır. Bunun için en ekonomik deklare ile sorar.

 

                  2     ► Hangisi? (2Sonrası en ekonomik deklare)

2♠                       ► 16/17 OP ve 5440  Dağılımlı el

2Nt                     ► 16/17 OP, 5+4 Minörler ve 5422 Dağılımlı el

3♣                       ► 16/17 OP, 5+4 Minörler ve Dengesiz Dağılımlı (DzD) el

3                       ► 16/17 OP ve 5+5 Minörler (Forsing deklare verebilecek puanlarla önce küçük renk ile açınız)

3                       ► 20+ ODP, 4’lü Kör fiti ve kısa Karo

3♠                       ► 18/19 OP ve 5440 Dağılım. (Önce ucuz renk “” sonra pahalı renk “♠” gösterilmiştir)

 

1              1♠

3♣                       ► FORSİNG DEKLARE. (Dağılım 5+5 Olamaz)

                                A) 16 - 19 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 20 - 22 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa Trefli olan el

                  3♦     ► Hangisi? (3♣ Sonrası en ekonomik deklare)

3                       ► 5+4 İki renkli ve DzD El

3♠                       ► 20 - 22 ODP, 4’lü Pik fiti ve kısa Trefli

3Nt                     ► 16/17 OP ve diğer Minörde durdurucusu olan el

4                       ► 18/19 OP ve 5440 Dağılımlı el (Önce ucuz renk “♣” sonra pahalı renk “” gösterilmiştir)

 

1              1♠

3                       ► FORSİNG DEKLARE. (Dağılım 5+5 Olamaz)

                                A) 16 - 19 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 20 - 22 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa Trefli olan el

                  3♥     ► Hangisi? (3♣ Sonrası en ekonomik deklare)

3♠                       ► 19/20 ODP, 4’lü Pik fiti ve kısa minör

3Nt                     ► 16/17 OP ve 5+4 Dağılım

4♣                       ► 16/17 OP ve 5440 Dağılım (Önce pahalı renk “”sonra ucuz renk “♣” gösterilmiştir)

4♠                       ► 21/22 ODP, 4’lü Pik fiti ve kısa Karo

 

1♣             1

2♠                       ► FORSİNG DEKLARE. (Dağılım 5+5 Olabilir)

                                A) 16 - 19 Onör Puanlı iki veya üç renkli el

                                B) 20 - 22 Onör Dağılım Puanlı (ODP) cevapçı rengine 4’lü fiti ve kısa Piki olan el

                  2Nt   ► Hangisi? (2♠ Sonrası en ekonomik deklare)

3                      ► 16/17 OP, 5+4 İki renkli ve diğer minörde durdurucusu olmayan el

3                       ► 16/17 OP ve 5440 Dağılımlı el (Açan 3. Rengini 3’lü seviyede göstermiştir)

3                       ► 20 - 22 ODP, 4’lü Kör fiti ve kısa minör

3♠                       ► 16/17 OP ve 5+5 İki renkli el

 

Yukarıdaki deklareleri incelediğimizde 5+4 İki renkli ellerin 18/19 OP’lı dağılımlarını görememekteyiz Bu tür ellerle önce 5’li olan renk ile açtıktan sonra, cevapçının deklaresine 2Nt Rebidi yapılacaktır. 1♠ Açışına cevapçının 1Nt sine açanın 2Nt Rebidi de dahildir. Cevapçı 3♣ Deklaresi ile nasıl bir eli olduğunu sorgular.

 

Cevapçıya şu mesajı iletir.

 

Ortak bende 18/19 Onör Puanlı 6+ Kartlı tek renkli veya açış renginin yanında 4’lü ikinci bir renk olan dağılımım var.

 

1♣              1//♠

2Nt                              18/19 OP ve 6+ Kartlı tek renkli veya 5+4 Kartlı iki renkli el var.

                                         (4’lü ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

 

1♣              1♦             

2Nt                              18/19 OP ve 6+ Kartlı tek renkli veya 5+4 Kartlı iki renkli el var.

                                         (4’lü ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

                  3♣              ► Dağılımın nasıl?

3/♠                             ► 5’li Treflinin yanında 4’lü bu Majör var (4’lü Karo olamaz. Karo cevapçının rengidir)

3Nt                              ► 6’lı Trefli var

 

1/♠           1Nt

2Nt            3♣    

3                                ► 5’li Majör 4’lü Karo

3/♠                             ► Açış Majörü iken 6’lı Majör, değilken 5+4 Majör

3Nt                              ► 4’lü Trefli var

 

1              1♠    

2Nt                              ► 18/19 OP, 6’lı Kör veya 4’lü Karo/Trefli var (4’lü Pik olamaz. Pik cevapçı rengidir)

                  3♣              ► Dağılımın nasıl?

3                                ► 4’lü Karo var

3                                ► 6’lı Kör var

3Nt                              ► 4’lü Trefli var

 

 

18/19 OP ve 5+5 İki renkli eli olan açıcı nasıl bir deklare verecektir.

 

Öncelikle küçük olan renk ile açış yapacak, cevapçının deklaresine büyük renkte çift sıçrayacaktır. Açandaki 5’li ikinci renk cevapçının deklare ettiği renk olmamalıdır. Eğer o renk 5’li ise onun deklare gelişimi farklıdır.

 

1♣              1♦    

3/♠                    ► 18/19 OP ve 5+5 İki renkli el (5’li ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

 

1♦              1

3♠                       ► 18/19 OP ve 5+5 İki renkli el. (5’li ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

 

Açanın iki rengini de öğrenen cevapçı ya fiti olan renkten manş ilan edser ya da en ekonomik deklare ile (3Nt Hariç) açandan kısa rengini sorarak sekansı yönlendirir.

 

1♦              1

3♠                       ► 18/19 OP ve 5+5 İki renkli el. (5’li ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

                  3Nt   ► Oynamak için. (Açandaki iki renk belli iken 3Nt’ler oynamak içindir)

                  4♣     ► Kısa renk Trefli mi?

                  4♦     ► Karoya göre KK cevabı ver

                  4♠     ► Oynamak için

                  4Nt   ► Pike göre KK cevabı ver

 

1♦              1

3♠                       ► 18/19 OP ve 5+5 İki renkli el. (5’li ikinci renk cevapçının rengi olamaz)

                  4♣     ► Kısa renk Trefli mi?

4                       ► Evet Trefli

4                       ► Hayır Kör

 

DİKKAT ÖNEMLİDİR.

 

BRİÇTE HER ZAMAN DOĞRU TEK DEĞİLDİR. ONUN İÇİNDİR Kİ ÖĞRETENİ ÇOK OLUR.

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Müdahaleler