BİR SEVİYESİNDE NORMAL OYUN AÇIŞLARI

 

Destede 4 renk vardır. Bunlar trefli, karo, kör ve pik tir.  Trefli ve karoya minör renkler, kör ve pike de majör renkler denilir. Minör renklerde karo trefliden büyük iken, majör renklerde pik körden büyüktür. Ayrıca majör renkler minör renklerden büyüktür. Bütün renklerden büyük birde renksiz oyun var ki ona da Sanzatu denilmektedir. Sanzatu renklerden büyüktür. Yani bir düzeyinde en büyük deklare sanzatudur.

 

Oyunu açandan sonraki oyuncu aynı seviyede açış renginden küçük bir renk ile deklare veremez. Yani oyun 1 ile açılmış iken, açandan sonraki hiç bir oyuncu 1♣ deklare edemez. Trefli en küçük minör bir renktir. Kendinden büyük olan karonun üstüne çıkabilmesi için 2 seviyesinde deklare edilmelidir. 

 

Sıralamaya koyacak olursak

 

Sanzatu (Nt) > pik (♠) den, pik > kör () den, kör > karo () dan, karo > trefli (♣) den.

 

Nt > ♠ > > > ♣  demektir.

 

Bir dağılımın açış değerinde olup olmadığını saptamak için:

Dağılımınızdaki iki uzun renkte bulunan toplam kart sayısına, elinizdeki onör puanlarınızı eklediğinizde > = 20 sayısına ulaşıyorsanız o el açış değerinde bir eldir ve oyunu o dağılım ile mutlaka açmalısınız.

 

1 ve 2. Konumda ya da zonda olup olmama durumlarına göre ortağınızla anlaşarak bir puan artırabilir, yani ulaşılan sayının 21 olmasını kabul edersiniz.

 

Bu esastan hareketle, minimum 11/12/13 onör puanı bulunan :

 

5+5 kartlı iki rengi ve 11 onör puanı bulunan ellerle büyük olan renk ile,

 

6+5 kartlı iki rengi ve 11 onör puanı bulunan ellerle her zaman uzun olan renk ile,

(bazı otoriteler 5’li renk majör iken onunla açışı önerirler. Savunma olarak da reverse yapacak kalitede elleri olmadığını belirtirler. Halbuki ikinci rengin 5’li olduğunu belirtme imkanı her zaman konvansiyonel briçte vardır. Bu husus sadece natural briç oynayanlar için belki mümkün olabilir kanaatindeyim.)

 

5+4 kartlı iki rengi ve 11 onör puanı bulunan ellerle 5’li olan renk ile,

 

5332 dağılımı ve 12 onör puanı bulunan ellerle 5’li olan renk ile,

 

5’li rengi olmayan, 4+4 kartlı iki rengi veya 4441 dağılımı ve 12 onör puanı olan ellerle; minörler 4+4 iken karo ile, minörlerin 3+3 eşitliğinde trefli ile, diğer eşitsizliklerde uzun olan minör ile,

 

Oyun açışı yapılmalıdır.

 

Oyun açışı sonrası cevapçının verdiği nizami deklareler bir tur için forsingtir. Bu deklarelere rakip oyuncu pas dediği sürece açanın pas hakkı yoktur. Açanın forsing olmayan rebidine rakip ister pas desin ister konuşsun cevapçının pas hakkı vardır.

 

G      B      K      D

1♦     P       1♠     P

?                                  Cevapçı bir tur için forsing konuşma yapmıştır,

1Nt                              açan forsing olmayan limit bir deklare vermiştir,

2♣                                açan forsing olmayan ikinci bir rengini göstermiştir,

2                                açan ilk rengini deklare ederek limite olmuştur,

2                                açan forsing bir deklare vermiştir,

2♠                                açan basitçe cevapçının rengine destek vermiştir. 4’lü fit

 

Cevapçı, yukarıda sayılan açanın deklarelerinden forsing olmayan deklarelerine pas hakkı vardır ancak, forsing olan deklarelerine pas diyemez.

 

G      B      K      D

P       P       1♠     2♣

P                                  zayıf veya trefliyi seven el.

D                                 diğer 2 renkten birini deklare etmesini istiyor.

2/♥                             Pastan gelen el. Oynamak amaçlı olmalıdır.

2♠                                3’lü fit 8-10 onör puan. Batı pas der kuzey 3♠     derse cevapçı, 6-8 Puanlı ellerle pas derken 9-10 puanlı

                                    ellerle 4♠ demeli.

 

Pastan gelen oyuncunun hiç bir deklaresi Forsing olamaz.  Cevapçı deklareleri ya davet ya da blokatif amaçlı olabilir.

 

1♥     2♦     Gf

2♥              3’lü karosu olmayan 3523/3622/2623/3613 dağılım 12-14/15 puanlı el

2♠              reverse 16+ (Ortak Forsing deklare vermiştir. Reverse olabilirde/olmayabilirde)

2Nt            15-17 puan ve dengeli dağılımlı el (3’lü karo olabilir)

3♣              reverse 16+ (Ortak Forsing deklare vermiştir. Reverse olabilirde/olmayabilirde)

3♦              3+ kartlı karo ve 12-14/15 puanlı el (basit destek)

 

 

CEVAPÇININ GÖSTERDİĞİ RENGE AÇANIN FİT BELİRTMESİ

 

1♣     1    

2              11/12-15 Puan 5+4 Minörler (4+4 Olsaydı 1İle açış yapılırdı)

2Nt            18/19 Puan (Sonrası Karo desteği 4’lü Karo gösterir. Kısa olabilirde olmayabilirde)

3              16/17 Puan 5+4 Minörler (4+4 Olsaydı 1İle açış yapılırdı)

3/♠           16/17 Puan 4’lü Karo fiti ve kısa Majör. Spılınter (2/♠ Reverse olurdu)

3Nt            Karo harici renklere hakim güçlü el.

5♦              Blokatif. Dağılımsal özellikleri nedeniyle değerli el. Opsiyonel olarak değil

 

1♣     1    

2♥              11/12-15 Puan 4’lü Kör

2Nt            18/19 Puan (Sonrası Kör desteği 4’lü Kör gösterir. Kısa olabilirde olmayabilirde)

3/♠           16/17 Puan 4’lü Kör fiti ve kısa renk. Spılınter. (2/♠ Reverse olurdu)

3              16/17 Puan 4’lü Kör

3Nt            Kör harici renklere hakim güçlü el

4              Blokatif. Dağılımsal özellikleri nedeniyle değerli el. Puansal olarak değil

 

Cevapçının belirttiği renge sıçramalı deklare veren açıcının kesinlikle cevapçı rengine fit verdiği anlam çıkarılmamalı ancak, bir üst deklare ile açandan neden sıçrandığı sorulmalıdır.

 

1♦     1♠

3♣              Sıçramalı deklare

         3     Neden sıçradın?

3♥              16/17 Puan, 5+5 iki renk ve kısa Kör

3♠              16/17 Puan, kısa Trefli ve 4’lü Pik (Cevapçı 3Nt derse pas denilmelidir. Cevapçı belki Piki psişik yapmıştır)

 

 

1♥                       1♠

3                                         5+5 İki renk iken puan 18/19 olmalıdır.

                           3♥              Bir üst deklare. Neden sıçradın? (Kör ile ilgisi yoktur)

3♠                                         16/17 Puan 4’lü Pik kısa Karo

3Nt                                       16/17 Puan Kör+Karo ve kısa Pik

4♣                                         18/19 Puan Kör+Karo ve kısa Trefli

 

-.-

 

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak