Reverse nedir?

 

Açanın rebidi sonrası cevapçı, açanın rengine ikili seviyede dönemiyorsa açan reverse yapmış demektir. Reverse 16+ puanlı el vadeder.  Minör açışlarına cevapçının zayıf majörleri gösterdiği deklarelerine karşı reverse olamaz.

        

Reverseye rakip pas dediği sürece pas denilemez.

Açan        cev.

1♦     1♠     4+ kartlı pik ve 6+ puanlı el. Bir tur forsing

2♣              5’li karo 4+ kartlı trefli. 12-15 onör puanlı el. Cevapçı açanın ilk rengine

                  İkili seviyede dönebilmektedir. Bu deklare reverse değildir. Ayrıca

                  Açanın rebidi ilk renginden küçük bir renktir.

2♥              açan önce ucuz sonra pahalı renk deklaresi ile cevapçısının, ilk

                  Rengine ikili seviyede dönüşünü engellemiştir. Bu bir reversedir ve 16+

                  Onör puan belirtir.

 

 

1♦     1♥     4+ kartlı kör ve 6+ puanlı el. Bir tur forsing

1♠              nizami deklare. 12-15 onör puanlı el belirtir. Cevapçı 2diyebilir. Ayrıca

                  1♠ deklaresine açanın pas deme haKKı vardır. 16/17 puan var ise kaçırılan

                  Manş için çok acı değilmi. O zaman açan 16/17 puanlı 5’li karosu, 4’lü piki,

                  3’lü trefli ve tek körü olan el ile ne demelidir?

2♠/3♣       açan sıçrayarak 2♠/3♣ demiş ve cevapçının 2demesini engellemiştir.

                  Açan reverse yapmıştır.  Açanda ya 16+ puanlı 5’li karo 4’lü pik/4+ trefli

                  Vardır ya da köre 4’lü fiti olan 16+ puanlı el vardır. Cevapçı 2Nt/ 3ile

                  Sorar. Açan 3♣ derse 4. Renk olan trefliden stoper sorar. 3 derse 4’lü

                  Kör 18/19 puan belirtir, 4 derse 16/17 puan belirtir. Unutulmamalıdır ki

                  Reverseye pas denilemez. Köre fit vermiş iken sıçranan renk kısa olur.

 

1x     1y     4+ kartlı renk ve 6+ puanlı el. Bir tur forsing.

3y              açan cevapçının rengine sıçrayarak fit vermiştir. 18/19 Onör Dağılım Puan belirtir.

4y              açan cevapçının rengine çift sıçrayarak fit vermiştir. 20/21 Onör Dağılım Puan belirtir.

 

Şleme karar verecek kişi cevapçıdır.

 

Cevapçının forsing deklarelerine açanın pahalı ve 2’li düzeydeki deklarelerinin reverse olup olmadığı önem kazanmaktadır. Aşağıdaki iki örneği dikkatle inceleyiniz.

 

Açan        : ♠ 8 AQT6 AQT75 ♣ V52                          açan         : ♠ V972 ARQ934 ♣ R75

Cevapçı    : ♠ RT4 RV74 5 ♣ AQT94                          cevapçı     : ♠ Q864 85AQ963 ♣ A8

 

1♦     2♣    5’li Trefli 11/12+ puan forsing                1♥     2     5’li karo 11/12+ puan forsing

?                Açan ne demelidir?                                   ?                Açan ne demelidir?

 

Her iki dağılımda cevapçı forsing deklare vererek bir daha konuşacağını garanti etmiştir. Açanın dağılımında açış renginden büyük 4’lü majör vardır. Bu majörü deklare etse reverse yapmış sayılacak ve 16+ puan vadedecek, yapmasa elini tam olarak tarif edemeyecektir. 

 

Açan ne demelidir?

 

Bu gibi durumda açan majörünü göstermelidir. Bu deklaresi mutlak reverse olarak algılanmamalıdır. Cevapçı bir üstü ile neden söylediğini sormalıdır.

 

1♦     2♣    5’li trefli 11/12+ puan forsing                

2              4+ Kör. Reversedir/değildir. Cevapçı forsing deklare vermiştir.                

         2♠     neden 2dedin? (pik ile ilgisi olmayabilir)                                     

2Nt            5’li karo 4’lü kör min. Açış            

3♣              3’lü trefli fiti                     

3              ilk renge dönüş. Reverse 16+                 

3♥              6’lı karo 5’li kör             

3♠              18/19 OP. 4441/5440 Dağılım. (Pik, 3 ncü Pahalı renk)

 

1♥     2     5’li karo 11/12+ puan forsing

2♠              4+ pik. Reversedir/değildir. Cevapçı forsing deklare vermiştir.

         2Nt   neden 2♠ dedin?

3♣              4504 min. Açış. 3. Renk deklare (reverse olsaydı ilk renge dönerdi)

3              3’lü karo fiti min. Açış (reverse olsaydı ilk renge dönerdi)

3♥              ilk renge dönüş. 16+reverse

3♠              6’lı kör 5’li pik

 

Açanın gösterdiği majör cevapçıda 4’lü de olsa fit vermemeli mutlaka neden o majörü deklare ettiğini sormalı, açanın eli haKKında kesin bilgi sahibi olduktan sonra, sekansı yönlendirmelidir.

 

Yukarıdaki dağılımlara göre sekansı sonlandırmak istersek.

 

Açan        : ♠ 8 AQT6 AVT64 ♣ R52                         

Cevapçı    : ♠ RT4 RV74 5 ♣ AQT94                         

 

1♦     2♣    5’li trefli 11/12+ puan forsing                

2              4+ kör. Reversedir/değildir. Cevapçı forsink deklare vermiştir.                

         2♠     neden 2dedin?                                        

3♣              3’lü trefli fiti min. Açış 1453 dağılım            

         3♥     4’lü kör fiti 13+ onör puan                                       

3♠              kontrol. Cevapçı şlem istemeseydi 4 derdi. Kontrol için 3dedi. 14 op.

                  11/12 puanlı el olsaydı  veya pik tek olmasaydı  5422 ile 4denilirdi.

         4♣    trefli kontrolü

4♦              karo kontrolü

         4Nt   köre göre KK sorusu? (açanda pikin kısa olduğunu biliyor.)

5♠              2 KK + koz (kör) damı

         6     oynamak için. 1 KK kayıp.

 

 

Açan        : ♠ V972 ARQ934 ♣ R75

Cevapçı    : ♠ Q864 85AV963 ♣ A8

 

1♥     2     5’li karo 11/12+ puan forsing

2♠              4+ pik. Reversedir/değildir. Cevapçı forsing deklare vermiştir.

         2Nt   neden 2♠ dedin?

3Nt            4. Renkte stoper. Min. Açış (reverse olsaydı ilk renge dönerdi)

         4♠     oynamak için.

 

REVERSEYERAKİP PAS DEDİĞİ SÜRECE CEVAPÇININ PAS HAKKI YOKTUR.

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak