Kontr çeşitleri

 

Kontrlar ellerin tarif edilmesi konusunda en mükemmel konuşma stillerinden birisidir.

 

İki ana grupta müteala edilirler. Negatif kontrlar ve ceza kontrları.

 

Negatif kontrlar çok çeşitlilik arzederken, bunlardan en önemli olanları; apel kontru, iki renk kontru, fit kontru, sputnik kontru, responsive kontru ve atak isteme kontrlarını ele alacağız.

 

Ceza kontrları rakibi batırmayı amaçlayan cezalandırmaya yönelik kontrlardır. Genellikle 3♠ ve altındaki deklarelere atılan kontrlar negatif olarak kabul edilirler. Bunun her zaman böyle olduğunu kabul etmek de doğru değildir.  İleride vereceğimiz örneklerle bunların değiştiklerini de göreceğiz.

 

 

Apel “çağırı/davet/koz isteme” kontru:

 

Açışa ikinci konumdaki oyuncu tarafından atılan kontrdur. Elinin açış değeri ihtiva ettiğini ve açış renginin de kısa olduğunu belirterek, diğer renklere hazır 13-21 toplam puanlı el vadeder. Genellikle konuşacak 5+ kartlı rengi olmayan ellerle atılmalıdır. Konuşacak renk var iken apel kontru atılmaksızın natural konuşma yapılmalıdır.

 

♠ 83 AQT6 AQT7 ♣ v52    ♠ 83 VT64 ART7 ♣ ar2      ♠ 8 ART6 AQT7 ♣ RQV5

 

Rakibin oyunu 1♠  ile açtığında yukarıdaki her üç el ile ikinci konumda iken apel kontru atılır. Açış rengi kısa ve natural konuşacak 5+ kartlı renk yok.

 

♠ 83 AQT86 AQT ♣ av2    ♠ 8 RV64 ART75 ♣ AR2    ♠ 8 AR6 AQT7 ♣ RQV65

 

Yukarıda verilmiş dağılımlarda 5’li renk var ama puan 17+ dır. Açışa kontr sonrası konuşmak 17+ puanlı el belirtir. Tekrar konuşma sırası geldiğinde renk deklare edilecektir.

 

 

İki renk kontru:

 

Rakipler iki renk konuşmuşlar iken konuşacak rengi ve gücü olmayan ama konuşma yapmağa değer görülen ellerle 4. Den atılan kontrlardır. Genellikle açış değerinde ellerin olması gerektiği ifade edilirken, az puanlı ellerle cue-bid yaparak eller tarif edilmelidir.

 

♠ A83 RV64 6 ♣ AT95                 ♠ 8 RV654 T75 ♣ AQ72                       ♠ 8 t966 A74 ♣ RQT65

 

Rakipler karo ile oyun açtı ortağınız pas dedi ve açanın cevapçısı pik deklare etti. Elinizde diğer iki renkte kartlarınız ve puanlarınız var ama konuşamıyorsunuz. Kontr demek suretiyle ortağınızdan diğer iki renkten birini söylemesini istersiniz.  Açış değerinde olmayan ellerle ortağınızın tercih yaptığı renge pas derken, açış değerinde olan ellerle zon durumuna ve rakiplerin konuşmalarına göre renkte yükseltme veya cue-bid yaparsınız.

 

 

Fit kontru (support double):

 

Cevapçının deklare etiği majör renge 3’lü fit olduğunda açan tarafından rakip müdahalesine atılan kontlardır.

 

G      B      K      D

1♦     P      1♠     2♣

?

2♦                                6’lı karo minimum açış

2                               17+ puan 5+4 reverse

2♠                                pike 4’lü fit 13-15 toplam puan

2Nt                             treflide stoper var 12-14 onör puan dengeli dağılım

Dbl                             pike 3’lü fit “fit kontru/support double”

 

G      B      K      D

1♣    1♦    1*  1♠     (*) kör 4’lü olabilir.

Dbl                             köre 3’lü fit “fit kontru/support double”

2                               4’lü kör fiti

 

G      B      K      D

1    1♠    2♣    Dbl  pik ve karo renklerinde uzunluk. Pike fit var, trefli kısa

 

 

Sputnik kontru:

 

Açışa 1♠ ile araya girişte atılan kontrlardır.

 

G      B      K      D

1♣    1♠    Dbl           sputnik kontru. 4’lü kör 7+ onör puan.

                                    Belki, 4’lü kör 7-27 puanı var. Tutuş olmaz ise ikinci konuşma

                                    İle puanına göre sanzatu deklare ederek gösterecektir.

 

G      B      K      D

1     1♠    Dbl  P

2♣    P      2♥             5+ kartlı körü varmış ama puanı  <=10 imiş. 2 demek için

                                    Kontr atmıştır.

 

Cevapçının kontr atıp sonra yeni renk söylemesi uzun renk zayıf el belirtir.                 

G      B      K      D

1     1♠    Dbl  P

1Nt  P      3Nt           kör 4’lü, 5’li değil. Önce sputnik kontru atarak 4’lü majörü

                                    Gösteriyor, tutuş olmadığından ikinci konuşmasında 3Nt

                                    Diyerek 13-16 puan gösteriyor.

 

 

Responsive kontru:

 

Rakiplerin fitleştikleri yani üzerinde antak kaldıkları deklarelere atılan kontrlar responsive kontrlardır.

 

G      B      K      D

1♣    1    2♣    Dbl  Rakipler Trefli üzerinde anlaşmışlardır. Bu kontr responsive

 

G      B      K      D

1♣    1    1Nt  Dbl  Bu kontr da responsivedir.

 

Yukarıdaki iki örnekte de konuşulmamış iki renk vardır. Bunlardan birinin söylenmesi durumunda diğerine olan fit kaçabilir. Öncelikle kontr atılmalı ve sonra tutuşa göre hareket edilmelidir. Doğuda her iki örnekte de 3’lü kör yok.

 

G      B      K      D

1♣    Dbl  1Nt  Dbl  Bu kontr cezadır.

 

 

G      B      K      D

1    Dbl  2    Dbl  4’lü pik yok. Doğu elinde minör değerlerini gösteriyor.

 

 

G      B      K      D

1♣    Dbl  2♣    Dbl  Bir renk söyleyip ifade edemiyor. Güç var fakat konuşacak

                                    Kalitede rengi yok. Ortağından iyi rengini söylemesini istiyor.

                                    Bir renk söylese öbürü kaçabilir veya 4’lü bir majör vardır veya

                                    4’lü bir minör vardır. Özellikle 4+4 majör var ise 8+ onör puan

                                    İle mutlaka kontr atılmalıdır.

 

 

Atak (lead) gösterme kontrları:

 

Genellikle sanzatu açışları sonrası cevapçı deklarelerine 4. Oyuncu tarafından atılan kontrlardır.

 

G      B      K      D

1Nt  P      2x     Dbl  Rakip 3Nt oynarsa bu renkten açış yap. Çünkü cevapçının bu deklareleri artifisyeldir.

 

 

Ceza kontru:

 

Rakipleri, söyledikleri sekansı yapamayacaklarını yani onları cezalandırmaya yönelik atılan kontrlardır. Limit deklareler sonrası atılan kontrlar cezadır. Bir renge önce pas diyen ve sonra aynı renge kontr atan oyuncunun kontru cezadır.  Zayıf açış yapanın ortağının rakip müdahalelerine attığı kontrlar cezadır.

 

Genellikle 3♠ ve altındaki deklarelere atılan kontrlar negatiftir.

 

Ancak;

 

Bir renge önce pas deyip sonra aynı renge kontr demek cezadır.

 

G      B      K      D

1♥    P      1Nt  P

2    Dbl                    köre önce pas denilmiş sonra kontr atılmıştır. 3♠ in altında

                                    Bir deklaredir ama ceza kontrudur. Sırttan atılan kontr.

 

Ortaklardan birinin limit deklareleri sonrası rakibin söylediği renge kontr cezadır.

 

G      B      K      D

1♦     P      1Nt  2♣

Dbl                             ceza kontru. Ortağı limit deklare vermiştir.

 

Sürkontr sonrası herkesin her şeye attığı kontr cezadır.

 

 

G      B      K      D

1♠     P      2     2

Dbl                             Cezadır. Cevapçı forsing deklare vermiştir.

 

 

G      B      K      D

1♦     1♠    2♦     2

Dbl                             Cezadır. Cevapçı limit deklare vermiştir.

 

                          

G      B      K      D

-        -       1♠     P

2♣    2/♥        Dbl           Cezadır.

 

 

G      B               K               D

1♠     Dbl      Rdbl            1Nt

Dbl                                                        Cezadır. Sekansta sürkontr denilmiştir.

 

 

G      B               K               D

1♦     1♠             Dbl           Rdbl

1Nt  Dbl                                               Cezadır. Sekansta Rdbl kullanılmıştır.

 

-.-

 

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak