Apeller ve sinyaller

 

Apeller ve sinyaller; defans oyuncuları tarafından elleri hakkında renkte tercih ve sayı verme durumlarını, ortağına bildirme amaçlı olarak kullanılan, oyunun yapılmasının zora sokulmasına yönelik manevralar olarak görülen, savunma silahlarıdır.

 

Çok çeşitli savunma apel ve sinyalleri olmasına rağmen, genel kabul görmüş, standart kart, udca, preferansiyel apel ve roman defos olarak bilinen türleri ele alarak anlatmaya çalışacağım.

 

Standart kart ve udca:

 

Standart kart ve udca birbirlerinin tersini gösterirler.

 

Standart kartta ortağın oynadığı alıcı karta büyük vermek o renge devam anlamı taşırken, udcada küçük vermek devam anlamı taşır. Ayrıca sayısal apel olarak standart kartta önce küçük sonra büyük vermek tek sayıda, önce büyük sonra küçük vermek çift sayıda kart olduğunu belirtirken, udcada bu durum tersidir. Yani önce küçük sonra büyük çift sayıda, önce büyük sonra küçük vermek tek sayıda kart olduğunu belirtir.

 

 

Preferansiyel apel:

 

Defans oyuncusu oynanan renge hiç gereği yokken büyük veya küçük vermesi koz dışında kalan iki renkten büyüğünü veya küçüğünü tercih etmesini ister.

 

Genellikle renkte tercih apeli olarak kullanılır. Direkt apelin tersi anlam içerir.

 

 

Romen defos:

 

Yukarıda anlatılanlardan farklı bir sinyal türüdür. Oynanan renkte kart yok iken defos edilen kartın tek ya da çift sayıda olmasının anlamları vardır.

 

Eğre tek sayıda (3, 5, 7, 9 gibi) kart defos edilmiş ise o renkte iddialı olunduğu belirtilirken,  çift sayıda küçük (2,4,6 gibi) kart verilmesi kalan renklerden küçüğünde iddası olduğunu belirtir. Çift sayıda büyük (8-10-v gibi) kart verilmesi ise kalan renklerden büyüğünde iddası olduğunu belirtir.

 

Romen defos uyulmayan ilk rengkte uygulanır. Ayrıca açılış yapılan renge tek sayıda kart verilirken o renkte değerler olduğu belirtilirken, çift sayıda küçük/büyük kart verilmesi de kalan renklerden küçüğünde veya büyüğünde iddalı olunduğu belirtilmiş olur.

 

Defans oyuncuları için konuşmalar çok önemlidir.

 

Sadece apel ve sinyal içeren yukarıda izah edilen özel durumlar tek başlarına bir anlam ifade etmeyebilirler. Sekansın deklare zinciri iyi analiz edilmeli ve neyin nasıl oynanacağına ondan sonra karar verilmelidir.

 

Özellikle açış yapacak defans oyuncusu kendi elindeki dağılımını ve deklareleri iyi yorumlamalı ve açışı ona göre yapmalıdır.  Açışın alıcı kartlarla veya küçük kartlarla yapılması ortağı için bilgi aktarır mahiyette olmalıdır. Keza ortağının da açış biçimine göre kart vermesi açış yapan ortağına bilgi veren sinyaller içermelidir.

 

Ortağınız ile nasıl bir defans sistemi uygulayacağınız konusunda öncelikle anlaşmalısınız.

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak