Sanzatu açışı sonrası uygulanan konvansiyonlar: (1-7)

 

1) stayman konvansiyonu:

Açandan 4’lü majörü olup olmadığını sorar. Rakibin kontr harici müdahalesi ile konvansiyonun uygulama imkanı ortadan kalkar. Kontr uygulamaya engel değildir. Cevapçıda 4’lü majör bulunma mecburiyeti olabilirde/olmayabilirde.

 

Açan        cev.

1Nt   2♣     4’lü majörün varmı?

2♦              4’lü majörüm yok

2              4’lü kör var pik de olabilir

2♠              4’lü kör yok 4’lü pik var

2Nt            4’lü majör yok ama max. Açıştayım. İyi 16 veya 17 puanlı el

3♣              max. Açış ve 4+4 majörüm var. 4’lü majörünü transfer yap

                  (cevapçıda 4’lü bir majör bulunması gerekir iken)

 

Cevapçıdaki dağılım :  ♠ t875 v964 Q863 ♣ 2 /♠ Qt87 965 av8 ♣ Q92

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2♣     4’lü majörün varmı?

2              4’lü kör var

         P       ı. Dağılım ile (açan ne dese cevapçı pas diyecektir)

         2Nt   ıı. Dağılım ile (açan minimum ellerle pas derken, max. El ile varsa 4’lü

                  Piki onu gösterir, yoksa 3Nt der.)

 

Cevapçıda 5+4 majör var ise:

 

Öncelikle 2♣ deklaresi ile açanda 4’lü majör olup olmadığı sorulur. Açan 4’lü majör belirtmiş iken problem yok fit bulunmuş olur ve puan durumunuza göre ya partskor oynatırsınız ,ya davet deklaresi verirsiniz, ya da manş ilan edersiniz. Eğer 4’lü majör yok demiş ise

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2♣     4’lü majörün varmı?

2♦              4’lü majörüm yok

         2     5’li kör 4’lü pik var (manşı görmeyen ellerle. Açan pas der.)

         2♠     5’li pik 4’lü kör var (manşı görmeyen ellerle. Açan pas der.)

         3     10+ puan 4’lü kör 5’li pik var gf. (smolen)

         3♠     10+ puan 4’lü pik 5’li kör var gf. (smolen)

 

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2♣     4’lü majörün varmı?

2/♠           bu majör 4’lü (cevapçıda 5+4 majör olduğundan bu majörde fit vardır.

                  Dağılım ve puan durumuna göre; ya pas der oynatırsınız, ya bir seviye

                  Yükselterek davette bulunursunuz, ya manş deklare edersiniz, ya da

                  4Nt ile o majöre göre KK sorarak şlem araştırması yaparsınız.)

 

2) puppet stayman konvansiyonu:

 

Cevapçı açıcıdan 2/3♣ deklaresi ile 4’lü değil 5’li majörü olup olmadığını sorar. Açanda varsa 5’li majör söyler, 5’li yok ama 4’lü varsa 2/3der, 5 veya 4’lü majörü olmayan eli varsa 2Nt der.

 

Açan        cev.

1Nt   2♣     5’li majörün varmı?

2♦              5’li majörüm yok 4’lü majörüm var (4’lü de yok ise 2Nt der)

2♥              5’li kör var 5332

2♠              5’li pik var 5332

2Nt            5’li ve 4’lü majörü olmayan el

 

1Nt   2♣     5’li majörün varmı?

2♦              5’li majörüm yok 4’lü majörüm var (4’lü de yok ise 2Nt der)

         2     4’lü pik var (ters majör. Açan; 4’lü pik ile  2♠ der, 4’lü pik yoksa 2Nt der.)

         2♠     4’lü kör var (ters majör. Açan 4’lü kör yoksa 2Nt der, varsa 3der)

         2Nt   4’lü majörü olmayan davet eli     

         3     4’lü kör 5’li pik var gf

         3♠     4’lü pik 5’li kör var gf

         3Nt   4’lü majörü olmayan el. Oynamak için.

         4♣     4’lü majörünü söyle

 

2Nt   3♣    5’li majörün varmı?

3♦              5’li majörüm yok ama 4’lü majörüm var

         3♥     4’lü pikim var. Ters majör

         3♠     4’lü körüm var. Ters majör

         3Nt   4’lü majörü olmayan el (1Nt açışı ile ters)

         4♣     4’lü majörünü söyle

        

2Nt   3♣    5’li majörün varmı?

         3♦     5’li kör transferi

         3♥     5’li pik transferi

         3♠     minör stayman. 4+ kartlı minör sorar. Şlem daveti

         3Nt   4’lü majörü olmayan el

        

3) jacoby konvansiyonu:

 

Cevapçı elindeki 5’li majörünü transferyapar. Rakip açışa kontr dediğinde transferler geçerlidir, ancak yeni bir renk ile müdahalede geçerli değildir.

 

Açan        r1     cev.

1Nt   d       2/♥  transferler geçerli

         P       2♦     cevapçı 5’li körünü açana transfer yapıyor. Açan 2der

         P       2♥     cevapçı 5’li pikini açana transfer yapıyor. Açan 2♠ der

 

Rakibin müdahalelerinde transferler yapılamaz. Lebensholl uygulanmalıdır.

        

Açanın majöre fiti olan max. Ellerle transferi kırması:

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2♦     köre transfer

2♥              2/3/4’lü fit minimum el. (transferi normal alır)

2Nt            4’lü kör max. El. Transferi sanzatu ile kırdı

3♣/           5’li bu minör, 3’lü kör max. Açış. Transferi minör ile kırdı

3              3’lü kör max. El. 5’li minör renk yok. Transferi renk ile kırdı

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2     pike transfer

2♠              2/3/4’lü fit minimum el. (transferi normal alır)

2Nt            4’lü pik max. El. Transferi sanzatu ile kırdı

3♣/           5’li bu minör, 3’lü pik max. Açış. Transferi minör ile kırdı

3♠              3’lü pik max. El. 5’li minör renk yok. Transferi renk ile kırdı

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2♦     köre transfer

2♥              2/3/4’lü fit minimum el. (transferi normal alır)

         4♥     14/15 puanlı kısası olmayan el 6322 (şlem teklifi)

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2     pike transfer

2♠              2/3/4’lü fit minimum el. (transferi normal alır)

         4♠     14/15 puanlı kısası olmayan el 6322 (şlem teklifi)

 

Her iki durumda 3’lü fiti ve 5’li minörü olan ellerle veya max. Ellerle açan 4Nt ile KK sormalıdır. Cevapçı manş düzeyinde oynatmak istese idi texas veya satt konuşması yaparak manş ilan ettirir ve pas derdi.

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2/♥  majörlere transfer

2/♠  4Nt   transfer yapılan  majöre göre KK sorusu

 

Cevapçıda 5+5 majör var ise:

 

Elinizde 5+5 majör var ise manş umudu olan olmayan ellere göre majör transferi sonrası pas der veya diğer majörü deklare edersiniz.

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2♦     köre transfer

 2             açan transferi alır

         P       pike göre kör daha iyi ve çok zayıf 4-6 puanlı el

         2♠     6/7 op. Majörlerden max. İken manş daveti yapıyor. Açan 2/3’lü pik ile

                  Minimum ellerle pas derken, max. El ile 3+ fiti olan majörünü (3/♠) der.

        

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2     pike transfer

2♠              açan transferi alır

         P       köre göre pik daha iyi ve çok zayıf 4-6 puanlı el

         3     8+ op. Manş isteği. Açan 3+ kart fiti olan majörden manş ilan eder.

 

Bu sekansta cevapçının şlem araştırmasına puan ve dağılımlarına göre engel yoktur.

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2♦     köre transfer

 2             açan transferi alır

         3♠     spılınter

 

1Nt            15-17 puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

         2     pike transfer

2♠              açan transferi alır

         4♣//♥               spılınter

 

4) minör araştırması:

 

Cevapçı elindeki uzun minörünü açana transfer yapar. Açan o minöre fiti olan veya olmayan dağılımlarını cevapçıya bildirir. Cevapçı puan ve dağılım durumlarına göre ya o minöre oynamak amaçlı deklare veriri ya da o minörden minimum manş oynamayı amaçlayan forsing deklareler verir. Cevapçıda iyi el var iken en az bir kontrol kartı (as veya minörün ruası)  bulunması mecburidir.

 

1Nt   2♠     trefliye transfer                        1Nt   2Nt   karoya transfer

2Nt            trefliye onörlü 3’lü fit              3♣              karoya onörlü 3’lü fit

                  3Nt oynayabilirmiyiz?                               3Nt oynayabilirmiyiz?

3♣              oynamak için. Cevapçı            3              oynamak için. Cevapçı

                  Zayıf ellerle pas der,                                  zayıf ellerle pas der,

                  İyi ellerle konuşur.                             İyi ellerle konuşur.

 

1Nt   2♠     trefliye transfer                        1Nt   2Nt   karoya transfer

3♣              açan transferi aldı           3♦              açan transferi aldı

         P       zayıf el. Oynamak için                      p       zayıf el. Oynamak için

         3//♠      cevapçı iyi el belirtti                         3/♠  cevapçı iyi el belirtti

 

5) 5+5 minör ellerle:

 

1Nt   3♣     5+5 zayıf minörler                    1Nt   3     5+5 iyi minörler

P/3                  oynamak için                              3/♠           dengi minöre fit ve kısa sorar

 

Cevapçıda şikan renk var iken KK sormamalıdır.

                                                                       

6) smolen transferleri:

 

Cevapçı 10+ puanı 5+4 kart majörlerini önce 2♣ den geçtikten sonra açanın 2deklaresi üzerine 5+4 majörünü belirtir. Rakibin kontr demesi uygulamaya engel değil iken, renk ile müdahalesi engeldir.

 

Açan        cev.

1Nt   2♣    stayman konvansiyonu

2♦              4’lü majör yok

         3♥     10+ puan, 4’lü kör 5’li pik var gf

         3♠     10+ puan 4’lü pik 5’li kör var gf

 

Açan 3Nt veya 4 majör tercihini kullanır. Cevapçı puanına göre pas demekte veya şlem araştırmakta serbesttir.

 

 

7) texas/satt transferleri:

 

Cevapçı 6+ kartlı majörlerini açana transfer yapar. Rakiplerin 3♣ e kadar olan müdahalelerine rağmen uygulama geçerlidir.

 

Açan        r1     cev.

1Nt   p/3♣ 4♦     açanın 4 demesini istiyor.

                  4     açanın 4♠ demesini istiyor.

 

Kimi oyuncular bunu sadece oynamak amaçlı yaparlarken, kimi oyuncular şlem araştırması içinde yapmaktadırlar. Her iki durum cevapçının eli ile ilgilidir.

 

Güney afrika texası diye bilinen bir konvansiyon ile 1Nt açışı sonrası cevapçının 4♣ deklaresi köre 4deklaresi ise pike transfer olup, 4/♠ deklareleri oyunun cevapçı tarafından oynanması içindir. Burada gerber (4♣) konvansiyonu kullanılamaz.

 

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Egzersizler