Majör açışlarına fit belirten konuşmalar: (12-14)

 

12) Trial bid:

 

Cevapçının basit desteği üzerine açan, 6 kayıplı eli ile uzuz veya kısa rengini belirterek cevapçıdan ek bilgi talep eder.

 

Elinde kısalığı var ise (kısa tray): cevapçının basit desteği üzerine bir üst deklare ile kısa tray yapmak istediğini belirtir. Cevapçı hemen bir üstü ile kısanın ne olduğunu sorar

 

Açan                 cev.

1♥              2♥     Açış majörüne 3’lü fit 8-10 puan

2♠                       Açan bir üst deklare ile kısa tray yapmak istediğini belirtmiştir.

                  2Nt   Kısa renk nedir? (bir üst deklare ile)

3♣/♦                    Bu minör kısa

3♥                       Pik kısa

 

 

1♠              2♠     Açış majörüne 3’lü fit 8-10 puan

2Nt                     Açan bir üst deklare ile kısa tray yapmak istediğini belirtmiştir.

                  3♣     Kısa renk nedir? (bir üst deklare ile)

3/♥                    Bu renk kısa

3♠                       Trefli (soru rengi) kısa

 

Cevapçı, açandaki kısa renkten puan taşıyıp taşımadığına bakarak sekansı yönlendirecektir.

 

 

Açan elindeki 4+ kartlı ikinci bir renkten yardım isterken, o renk minör iken 3’lü seviyede deklare ederken, kör açışlarında yardım istenen renk pik iken 2♠ ile değil 2Nt ile pikten yardım istenir.

 

 

Açan                 cev.

1♥              2♥     Açış majörüne 3’lü fit 8-10 puan

2Nt                     Pikten yardımı olup olmadığını sorar. (2♠ Kısa tray yapacağını belirtirdi)

3♣/♦                    Açan; 6 kayıplı eli olduğunu belirterek söylenen renkte Yardımı olup olmadığını cevapçıdan soruyor.

                  3♥     Cevapçı , söylenen renkte yardımı olmadığını söylüyor.    

                  4♥     Cevapçı, söylenen renkte yardımı olduğunu söylüyor. (as veya Rua’dan biri var veya renk xx kartlıdır.)

 

 

Açan                 cev.

1♠              2     Açış majörüne 3’lü fit 8-10 puan

3♣/♦  /               Açan söylenen renkten 2 den Fazla kayıp olup olmadığını sormaktadır.

 

CEVAPÇININ TRİAL BİD DEKLERELERİ:

 

1♣/           1

2              2♠              Kısa bir rengim var

                  2Nt            Pikten yardımın varmı?

                  3♣/♦           Bu Minörden yardımın var mı?

 

1♣/           1

2              2♠              Kısa bir rengim var

2Nt                              Kısa renk nedir?

                  3♣/           Bu Minör kısa

                  3              Pik kısa

 

1♣/           1

2              2Nt            Kısa bir rengim var

                  3♣/  /♥      Bu renkten yardımın var mı?

 

1♣/           1

2              2Nt            Kısa bir rengim var

3♣                                Kısa renk nedir?

                  3/           Bu renk kısa

                  3♠              Trefli kısa

 

Rakip Müdahalelerinin olmaması gerekir. Cevapçının yardım istediği renge rakibin DBL demesi durumunda açanın pas demesi yardımın olduğunu, RDBL demesi renk asının olduğunu ve 3 Majör demesi ise yardımın olmadığını belirtir.

 

 

13) Bergen:

 

Oyunun bir majör ile açılması sonrası cevapçının minörde sıçrayarak  3♣/deklaresi, açış majörüne 4’lü fiti olan 9-12 onör puanlı ve dengeli  eli olduğunu belirtir. Bazı oyuncular el dengesiz de olsa bu konvansiyonu uygularlar. Bu durumda açanın bir üst deklaresi kısa var mı sorusudur.

 

Açan                 cev.

1 majör    3♣     Açış majörüne 4’lü fit ve 9/10 puanlı el var.

                  3     Açış majörüne 4’lü fit ve 11/12 puanlı el var.

 

 

1♥     3     Açış majörüne 4’lü fit ve 11/12 puanlı el var.

3♥              Minimum açış

4♥              Manşı gören el

 

Bergen konvansiyonu uygulamalarında şlem araştırması yapılıp yapılmamasına açan karar verecektir. Cevapçının gücü bellidir.

 

 

14) Spılınter:

SPILINTER KONUŞMALARI

 

SPILINTER, MAJÖR AÇIŞI ÜZERİNE O MAJÖRE 4’LÜ FİTİ ve KISA RENGİ OLAN ELLERLE, ELİ AÇANA TARİF ETMEK MAKSADIYLA YAPILAN KONUŞMALARDIR.

 

SPILINTER KONUŞMALARIN YAPILMASI DURUMUNDA, MİNİMUM MAJÖRDEN MANŞ OYNANACAKTIR.

 

CEVAPÇININ ELİNDEKİ PUAN DURUMUNA GÖRE, SPILINTER KONUŞMALARINI İKİ AYRI BİÇİMDE ELE ALAC AĞIZ.

 

11/12 ONÖR PUANI OLAN ELLERLE YAPILACAK KONUŞMALAR

13+ ONÖR PUANI OLAN ELLERLE YAPILACAK KONUŞMALAR

 

 

11/12 ONÖR PUANLI ELLERLE YAPILACAK KONUŞMALAR

 

1              2♠              SPILINTER. SIÇRAMALI TERS MAJÖR

                                    (4’LÜ KÖR FİTİ, 11/12 ONÖR PUAN ve KISA RENK VAR.)

2Nt                              KISA RENK NEDİR?

                  3♣/           BU MİNÖR KISA

                  3              PİK KISA

                  3♠              PİK ŞİKAN

                  4♣/           BU MİNÖR ŞİGAN

 

1♠              3              SPILINTER (SIÇRAMALI TERS MAJÖR)4’LÜ PİK FİTİ, 11/12 ONE PUAN ve KISA RENK VAR.

3♠                                KISA RENK NEDİR?

       3Nt*                  RENK ŞİKAN

       4♣//♥      BU RENK KISA

 

(*) KÖR AÇIŞINDA RENGİN KISAMI YOKSA ŞİGANMI OLDUĞUNU AÇANIN SORU DEKLERESİNE BİLDİRME İMKANIMIZ OLDUĞU HALDE, PİK AÇIŞINDA RENGİN ŞİGAN OLDUĞUNU 3Nt REBİDİ İLE BELİRTEBİLMEKTEYİZ. ŞİKAN RENGİ ÖĞRENMEK İÇİN AÇAN, 4♣ İLE YENİDEN SORGULAMA YAPMALIDIR.

 

1♠              3              SPILINTER (SIÇRAMALI TERS MAJÖR) 4’LÜ PİK FİTİ, 11/12 ONE PUAN ve KISA RENK VAR.

3♠                                KISA RENK NEDİR?

       3Nt            RENK ŞİKAN

4♣                                ŞİKAN RENK NEDİR?

       4/           BU RENK ŞİKAN

       4♠              TREFLİ ŞİKAN

 

13+ ONÖR PUANLI ELLERLE YAPILACAK KONUŞMALAR

 

1              3♠/4♣/    SPILINTER (RENKTE ÇİFT SIÇRAMA) 4’LÜ KÖR FİTİ, 13+ ONÖR PUAN ve BU RENK KISA

1♠              4♣//      SPILINTER (RENKTE ÇİFT SIÇRAMA)4’LÜ PİK FİTİ, 13+ ONÖR PUAN ve BU RENK KISA

 

11/12 ONÖR PUANLI ELLERLE RENGİN KISAMI YOKSA ŞİKANMI OLDUĞUNU ÖĞRENME İMKANIMIZ VAR İKEN, BURADA O ŞANSI BULAMAMAKTAYIZ. ÖNCELİKLE RENGİN KISA OLDUĞU BELİRTİLECEK, ŞAYET AÇAN 4Nt İLE KK SORARSA ELİMİZDEKİ KONTROL KARTLARIN SAYI DURUMUNA GÖRE RENGİN KISAMI YOKSA ŞİKANMI OLDUĞUNU BELİRTECEĞİZ.

 

1              4♣              SPILINTER. RENKTE ÇİFT SIÇRAMA 13+ OP. 4’LÜ KÖR FİTİ ve TEK/ŞİGAN TREFLİ

4Nt                              KK SORUSU

                  5♣/           0-3/1-4 KK

                  5/♠           2/2+Q KK

                  5Nt            2-4 KK ve RENK ŞİKAN

                  6♣              1 KK, RENK ŞİKAN

                  6              1 KK + KOZ DAMI RENK ŞİKAN

                  6              3 KK RENK ŞİKAN

 

1              3             13+ OP. 4’LÜ KÖR FİTİ ve KISA/ŞİGAN PİK

4Nt                              KK SOUSU

                  5♣/           0-3/1-4 KK

                  5/♠           2/2+Q KK

                  5Nt            2-4 KK ve RENK ŞİKAN

                  6♣              1 KK, RENK ŞİKAN

                  6              1 KK + KOZ DAMI RENK ŞİKAN

                  6              3 KK RENK ŞİKAN

 

1♠              4♣              SPILINTER. RENKTE ÇİFT SIÇRAMA 13+ OP. 4’LÜ PİK FİTİ ve TEK/ŞİGAN TREFLİ

4Nt                              KK SORUSU

                  5♣/           0-3/1-4 KK

                  5/♠           2/2+Q KK

                  5Nt            2-4 KK ve RENK ŞİKAN

                  6♣              1 KK, RENK ŞİKAN ve 5’Lİ RENK TREFLİ

                  6              1 KK + KOZ DAMI RENK ŞİKAN

                  6♠              3 KK RENK ŞİKAN

 

CEVAĞÇININ ELİ ÇOK İYİ İKEN ŞİGANI OLAN RERNKTE +3 SIÇRAMALI DEKLARE VERİR.

 

1             4/5/  BU RENK ŞİKAN. RENK HARİCİ KK CEVABI VER.

 

1             5//    BU RENK ŞİKAN. RENK HARİCİ KK CEVABI VER.

1♠              4              SPILINTER. RENKTE ÇİFT SIÇRAMA

                                    13+ OP. 4’LÜ PİK FİTİ ve TEK/ŞİGAN KÖR

4Nt                              KK SORUSU

                  5♣/           0-3/1-4 KK

                  5/♠           2/2+Q KK

                  5Nt            2-4 KK ve RENK ŞİKAN

                  6♣              1 KK, RENK ŞİKAN

                  6              1 KK + KOZ DAMI RENK ŞİKAN

                  6♠              3 KK RENK ŞİKAN

 

1♠              4x              SPILINTER. RENKTE ÇİFT SIÇRAMA

                                    13+ OP. 4’LÜ PİK FİTİ ve TEK/ŞİGAN RENK

4Nt                              KK SORUSU

                  5Nt            2-4 KK ve RENK ŞİKAN

6x                                BU RENKTE YARDIMIN VARSA 7 DE

6♠                                OYNAMAK İÇİN                            

 

AÇANIN MANŞ İLANI SONRASI CEVAPÇI ŞLEM ARAŞTIRMASI YAPACAKSA        

 

1              4♣              SPILINTER. RENKTE ÇİFT SIÇRAMA

                                    13+ OP. 4’LÜ KÖR FİTİ ve TEK/ŞİGAN TREFLİ

4                                RENKTE PUANLAR VAR ve MİNİMUM AÇIŞ

                  P                OYNAMAK İÇİN

       4Nt            RENK KISA KK CEVABI VER

       5♣              PİK 5’Lİ. TREFLİ HARİCİ KK CEVABI VER

                  5♦              KARO 5’Lİ. TREFLİ HARİCİ KK CEVABI VER.

                  5              KÖR 5’Lİ. TREFLİ HARİCİ KK CEVABI VER

 

1              4♦              SPILINTER (RENKTE ÇİFT SIÇRAMA)

4              4Nt            RENK KISA KK CEVABI VER

       5♣              TREFLİ  5’Lİ. KARO HARİCİ KK CEVABI VER

                  5              PİK 5’Lİ. KARO HARİCİ KK CEVABI VER.

 

1♠              4♣              SPILINTER (RENKTE ÇİFT SIÇRAMA)

4♠              4Nt            RENK KISA KK CEVABI VER

       5♣              KÖR 5’Lİ. TREFLİ HARİCİ KK CEVABI VER

                  5              KARO 5’Lİ. TREFLİ HARİCİ KK CEVABI VER.

 

1              4              SPILINTER (RENKTE ÇİFT SIÇRAMA)

4              4Nt            RENK KISA KK CEVABI VER

       5♣              TREFLİ 5’Lİ. KARO HARİCİ KK CEVABI VER

                  5              PİK 5’Lİ. KARO HARİCİ KK CEVABI VER.

 

1♠              4              SPILINTER (RENKTE ÇİFT SIÇRAMA)

4♠              4Nt            RENK KISA KK CEVABI VER

       5♣              TREFLİ 5’Lİ. KÖR HARİCİ KK CEVABI VER

              5              KARO 5’Lİ. KÖR HARİCİ KK CEVABI VER.

 

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Egzersizler