Konvansiyonel 2Nt deklareleri: (18-20)

 

18) Jacoby 2Nt:

 

Bir majör açışı üzerine pastan gelmeyen cevapçının sıçramalı 2Nt deklaresi; açış majörüne iyi fit ve 13+ puanlı el belirterek açandan eli hakkında ayrıntılı bilgi ister. Açan buna aşağıda belirtildiği şekilde cevap verir. Ortaklar SPILINTERI oynuyorlarsa Jacoby 2Nt’yi dengeli ellerle yapmayı tercih etmelidirler.

 

1              2Nt            Açış majörüne iyi fitim ve 13+ Puanım var. Elin hakkında ayrıntı yapar mısın

3♣//♠                        Bu renk kısa 11/12+

3                                17+ Puan kısa yok.

3Nt                              14/15-17 Puanlı el. Kısa yok

4♣//♠                        5 Kartlı ikinci yan renk (diğer renklerden biri kısa)

4♥                                Kısa renk yok minimum açış. 11/12-14

 

1♠              2Nt            Açış majörüne iyi fitim ve 13+ puanım var. Elin hakkında ayrıntı yapar mısın

3♣//                        Bu renk kısa

3♠                                17+ Puan kısa yok.

3Nt                              14/15-17 Puanlı el. Kısa yok

4♣//                        İkinci yan renk

4♠                                Kısa renk yok minimum açış. 11/12-14

 

Oyunun manş düzeyinde mi oynanacağına veya şlem araştırması mı yapılacağına kararı cevapçı verir.

 

19) Good-bad 2Nt:

 

Daha ziyade yarışma amaçlı konuşmalarda elin gücü hakkında bilgi vermek amacıyla masadaki 4 oyuncu tarafından da kullanılan bir konvansiyondur.

 

Deklareyi hemen 3 düzeyine taşıma zon forsingi elleri göstereceğinden, daha zayıf elleri ifade etme bakımından 2Nt deklare ettikten sonra rengi söylemek o renkten yarışma yapmanızı ifade edecektir.

 

G      B      K      D

1♦     1     1♠     2

?                                  Hemen 3demek forsing olacağından daha zayıf ellerle ve uzun karolarla yarışma arzusu varsa önce

                                    2Nt deyip ortağın 3♣ demesinden sonra 3deklare etmek karodan yarışma   arzunuzu belirtir.

 

G      B      K      D

1♦     1     2♣     2

2Nt                              Buradaki 2Nt good-bad olmayıp doğal 2Nt dir. Çünkü kuzey iki seviyesinde forsing deklare vermiştir.

 

G      B      K      D

1♥     2♦     p       ?       2Nt doğal                  3yarışmak için              2 cue-bid 10+

 

 

G      B      K      D

1♥     2♣    2     2Nt   2Nt good-bad           3♣ davet 

        

 

G      B      K      D

1♦     d       p       2♠

?                                  Bu sekansta good-bad2Nt konuşması yapamazsınız. Çünkü ortağınız pas demiştir. Ortağın mutlaka

                                    konuşması gerekir.

 

G      B      K      D

1♥     d       2♥     2♠

?                                  Burada good-bad durumu yoktur. Bir renkte fitleşme var ise o renkten 3’lü seviyedeki deklareler

                                    yarışma amaçlıdır. 2Nt deklaresi burada çok iyi el belirtir.

 

G      B      K      D

1♣     p       1♦     1

2♦     2♥     ?                Direkt 3davet eli yani iyi el belirtirken 2Nt sonrası 3deklaresi yarışma amaçlı eli olduğunu belirtir.

 

20) Unusual 2Nt:

 

Açış sonrası 2Nt deklaresi alışılmamış sanzatu deklaresidir ve açış rengi dışında kalan üç renkten iki küçüğünde 5+5 kart gösterir. Minör açışlarına 3♣ minör müdahalesi de kalan üç renkten büyüğü (pik) ile diğer minörü 5+5 kartlı gösterir. 1Nt açışı üzerine 2Nt deklaresi de alışılmamıştır ve 5+5 kart minörleri gösterir. Sıçrayarak 2Nt deklare eden oyuncunun ortağının, renkte tercih yapması durumunda o rengi yükseltmesi veya cue-bid yapması renkte fit ve 17+ puanlı el vaat eder.

 

Müdahale edecek oyuncuda 11-16 puanlı el var iken her zaman natural konuşmayı tercih etmelidir. Kontr sonrası konuşmanın 17+ puan vaat ettiğini biliyorsunuz.

 

Açan                 rakip

1♣                       2Nt            Karo ve körde 5+5 kart ve 7/8-10 puanlı el

1                       2Nt            Trefli ve körde 5+5 kart ve 7/8-10 puanlı el

1/♠                    2Nt            Trefli ve karoda 5+5 kart ve 7/8-10 puanlı el

1Nt                     2Nt            Trefli ve karoda 5+5 kart ve 7/8-10 puanlı el.

1♣/♦                    3♣              Pik ve diğer minör 5+5 kart ve 7/8-10 puanlı el

 

G      B      K      D

1♦     2Nt   p       3♣              Batı 2Nt ile kalan 3 renkten iki küçüğünün 5+5 kartlı olduğunu belirtiyor. Doğu ♣ fiti veriyor.

P       P                                  2Nt Diyen Batı zayıf eli nedeniyle oynamak için pass diyor

         3♦                                Cue-bid 17+ Puanlı el ve 5+5 Trefli/Kör

         3                                5+5 Renk 17+ Puanlı el. Davet

         4♣                               5+5 Renk 17+ Puanlı el. Davet.

-.-

 

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Egzersizler