İki düzeyindeki açışlar: (21-26)

 

21) Multi 2♣ açışları:

Hangi tür dağılımlarla oyunu 2♣ ile açmamız gerekecektir?

1) 6+ kartlı karo, kör ve pikleri olan 7-10 puanlı eller (uzun trefli ve zayıf eller olamaz.)

2) 17+ puan ve iyi majörleri olan 8,5—9,5 lövelik eller

3) 17+ puan ve iyi minörleri olan 9,5—10,5 lövelik eller

4) 22/23+ puanlı güçlü eller, olacaktır.

 

2♣                       multi açış (zayıf veya güçlü olduğu rebid ile belli olacaktır.)

         2              zayıf açış yaptın ve rengin karo ise sus, değilse elini tarif et

         2/♠           zayıf açış yaptın ise pas de oynayalım, değilse elini tarif et

         2Nt            rengini bana transfer yap (manşı görecek ellerle)      

         3♣/           zayıf açış yaptın ise pas de oynayalım, değilse elini tarif et

 

2♣                       multi açış (zayıf veya güçlü olduğu rebid ile belli olacaktır.)

         2              zayıf açış yaptın ve rengin bu ise sus değilse düzelt

P                         6+ kartlı karo ve zayıf el

2/♠                    6+ kartlı bu majör ve zayıf el

2Nt                     23+ puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

3♣///♠            17+ puan ve iyi bu renk 8,5/ 9,5—9,5/10,5 lövelik el

3Nt                     26+ puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

4x                       23+ puan 6+ kartlı bu renk

 

2♣                       multi açış (zayıf veya güçlü olduğu rebid ile belli olacaktır.)

         2Nt            rengini bana transfer yap. (Minimum manş oynanacak ellerle)

3♣///♠            açan emre uyarak rengi transfer yapar.

3Nt                     23+ puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

 

2♣                       multi açış (zayıf veya güçlü olduğu rebid ile belli olacaktır.)

         3♣             6+ kartlı kaliteli trefli (zayıf açışlarla açan pas demeli)

P                         zayıf açış yaptım

3//♠               17+ puan ve 8,5/9,5—9,5/10,5 lövelik el

3Nt                     23+ puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

4//♠               23+ puan 6+ kartlı bu renk

 

2♣                       multi açış (zayıf veya güçlü olduğu rebid ile belli olacaktır.)

         3♦              6+ kartlı kaliteli karo (zayıf açışlarla açan pas demeli)

P                         zayıf açış yaptım

3/♠                    17+ puan ve 9,5—10,5 lövelik el

3Nt                     23+ puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

4♣                       17+ puan ve iyi bu minör 9,5—10,5 lövelik el

4♦                       23+ puanlı ve 6+ kartlı trefli var

4/♠                    23+ puan 6+ kartlı bu renk

 

2♣                       multi açış (zayıf veya güçlü olduğu rebid ile belli olacaktır.)

         3♥              6+ kartlı kaliteli kör (zayıf açışlarla açan pas demeli)

P                         zayıf açış yaptım

3♠                       17+ puan ve iyi bu renk 8,5—9,5 lövelik el

3Nt                     23+ puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

4♣/                    17+ puan ve iyi bu minör 9,5—10,5 lövelik el

4                       23+ puanlı ve 6+ kartlı trefli var  

4♠                       23+ puan 6+ kartlı pik var

5♣/                    23+ puan 6+ kartlı bu minör var

 

2♣                       multi açış (zayıf veya güçlü olduğu rebid ile belli olacaktır.)

         3♠              6+ kartlı kaliteli pik (zayıf açışlarla açan pas demeli)

P                         zayıf açış yaptım

3Nt                     23+ puanlı 4333/4432/5332 dağılımlı el

4♣//               17+ puan ve iyi bu renk 8,5/ 9,5—9,5/10,5 lövelij el

5♣//               23+ puan 6+ kartlı bu renk var

 

22) Multi 2açışları:

 

Açan        cev.

2♦              2♥              zayıf körlerin varsa pas de değilse konuş

                  2♠              zayıf piklerin varsa pas de, körlerin varsa 4 de

                  2Nt            15+ puanlı elim var açışın nasıl?

                  3♣/           yeni renk forsing

                  3♥              zayıf körlerin varsa pas de, piklerin var ise 4♠ de.

                  4♣              zayıf açış yaptınsa majörlerini bana transfer yap

                  4♦              zayıf açış yaptınsa majörünü söyle, oyna

                  4/♠           oynamak için.

 

Açan        cev.

2♦              2♥              zayıf körlerin varsa pas de değilse konuş

P                                  6+ kartlı körler ve zayıf elim var

2♠                                6+ kartlı pik ve zayıf elim var.

2Nt                              20-22 puanlı ve dengeli dağılımlı elim var (2Nt açışını 20/21

                                    puanlı olarak oynuyorsanız bu 22/23 puanlı el olur.)

3♣//                        deklare edilen rengin bir üstü kısa olan 20-22 puanlı 4441 el

3♠                                trefli kısa olan 20-22 puanlı 4441 dağılımlı el

 

Açan        cev.

2♦              2♠              zayıf piklerin varsa pas de, körlerin varsa 4 de

P                                  6+ kartlı pik ve zayıf elim var.

2Nt                              20-22 puanlı ve dengeli dağılımlı elim var (2Nt açışını 20/21

                                    puanlı olarak oynuyorsanız bu 22/23 puanlı el olur.)

3♣//                        deklare edilen rengin bir üstü kısa olan 20-22 puanlı 4441 el

3♠                                trefli kısa olan 4441 dağılım ve 20-22 puanlı el

4♥                                6+ kartlı kör ve zayıf elim var

                                   

Açan        cev.

2♦              2Nt            15+ puanlı elim var açışın nasıl?

3♣                                6+ kartlı kör ve zayıf el

3♦                                6+ kartlı pik ve zayıf el

3♥                                6+ kartlı kör zayıfın iyisi

3♠                                6+ kartlı pik zayıfın iyisi

3Nt                              20-22 puanlı ve dengeli dağılımlı elim var (2Nt açışını 20/21

                                    puanlı olarak oynuyorsanız bu 22/23 puanlı el olur.)

4♣//                        deklare edilen rengin bir üstü kısa olan 20-22 puanlı 4441 el

4♠                                trefli kısa olan 4441 dağılım ve 20-22 puanlı el

 

Açan        cev.

2♦              3♥              zayıf körlerin varsa pas de, piklerin var ise 4♠ de.     

P                                  zayıf körler

3♠                                6-8 puanlı zayıf pikler

4♠                                8-10 puanlı el ve zayıf pikler

3Nt                              20-22 puanlı dengeli el.

 

2açışına alttaki rakibin müdahaleleri olursa cevapçı deklareleri:

 

A) kontr ile müdahalesi cevapçının deklarelerini etkilemez ancak, pas derse zayıf el belirtmiş olur. (çünkü kontr açana yeniden konuşma imkanı verir.)

B) 2 düzeyinde yeni renk ile müdahalesine cevapçının kontru ceza değil sputniktir. Rakip zonda ve açış güçlü iken cezaya çevrilir. Açış zayıf iken uzun olan majör deklare edilir. Müdahale uzun majör ise pas denilerek cezaya çevrilir. 2’li seviyedeki müdahalelere cevapçının 4♣///♠ deklareleri aynı anlamları ihtiva ederler.

C) müdahaleye 2Nt deklaresi müdahale renginde stoperi olan iyi el vaad ederken, açandan majörünün durumunu belirtmesini ister. Açış kuvvetli iken açan 3Nt der.

D) 3’lü seviyedeki müdahalelere kontr deklaresi cezaya yöneliktir. Rakip zonda iken pas denilir, ama rakip zonda değil siz zonda iseniz ve kapalı veya 1 kayıplı majör ellerle 4 majör demenizde yarar vardır. Cevapçı sadece renk uzunluğu ile kontr dememelidir. Belirli bir gücün de olması gerekir.

E) 2 veya 3’lü seviyede müdahalelere cevapçının 4♣ deklaresi ya treflileri olan eli belirtir ya da açandan majörünü transfer yapmasını ister. 4deklaresi açandan ya majörünü söyleyip oynamasını ister ya da karoları olan el belirtir. 4♣/deklarelerine açan gerekli konuşmayı yapar ancak cevapçının bu konuşmalar sonrası 5/6♣/deklarelerine pas der. Cevapçı bu gibi durumlarda açanın majörü ile ilgilenmiyorsa en az 5 minörü görebilecek değere sahip ellerle konuşmalıdır.

 

 

23) Güçlü 2♣ açışı:

 

22/23+ puanlı güçlü ellerle açış yapılması önerilmekte ise de 17+ puanlı tek renkli 9 löve ye sahip veya 4 kayıplı ve ayrıca 21 puan olmak şartı ile 8 lövelik ellerle de  2♣ ile açış yapılabileceği önerilmektedir.

 

2♣ açışı yapanın ortağının cevapları ve açanın rebidleri şöyledir.

 

Açan        cev.

2♣                       güçlü açış (açışın nasıl olduğu rebid ile belli olacaktır.)

                  2♦     role deklare veya 0-7 puanlı I. Negatif deklare

                  2/♠/3♣/         8+ puanlı ve 5+ kartlı bu renk

                  2Nt   8+ puanlı dengeli el

 

Açan        cev.

2♣                       güçlü açış (açışın nasıl olduğu rebid ile belli olacaktır.)

                  2♦     role deklare veya 0-7 puanlı I. Negatif deklare

2/♠/3♣/♦         17+ puanlı ve 9 lövelik veya 4 kayıplı el

2Nt                     24/25 puanlı dengeli el (20/21 puanlı ellerle 2Açışı sonrası 2Nt rebidi, 22/23 puanlı ellerle 2Nt ile

                           açış yapıldığını hatırlayınız.)

3/♠/4♣/         21+ puanlı ve 8 lövelik el

3Nt                     26+ puanlı dengeli el

4/♠                    23+ puanlı 3 kayıplı el.

 

Bazı ortaklıklar 2♣  açışına cevapçının 2 deklaresini 0-3 puanlı el olarak da kabul etmektedirler. Burada asıl olan ortağınızla nasıl oynayacağınıza birlikte karar vermenizdir.    

 

24) Zayıf 2/♠ açışı:

 

6+ kartlı majörü ve 7-10 puanı bulunan zayıf ellerle multi 2♣/açışı yapıldığını biliyorsunuz. Burada  2/♠ açışlarını zayıf el ve altında renk olarak yapacağız.

 

Açan        cev.

2              p                köre fiti olan zayıf el

                  2♠/3♣/♦    forsing olmayan 6+ kartlı iyi renk

                  2Nt            minör rengin nedir? Försing deklare

                  3♥              davet

                  4♥              oynamak için

                  4Nt            köre göre KK sorusu

 

Açan        cev.

2♠              p                oynamak için

                  2Nt            Diğer rengin nedir? Forsing deklare   

                  3♣//♥      forsing olmayan 6+ kartlı iyi renk       

                  3♠              davet

                  4♠              oynamak için

                  4Nt            pike göre KK sorusu

 

Cevapçı 2Nt ile minör sorduktan sonra, 4 Minör derse o minöre göre KK sorar.

 

25) Gambling 3Nt açışı:

7+ kartlı kapalı minör renklerle yapılan bir açış şeklidir.

 

Açan        cev.

3Nt            p                oynamak için

                  4♣              renk trefli ise pas de, karo ise düzelt

                  4♦              minöründen şlem daveti kısa varmı?

4/♠                             bu majör singıltın. (minör belli değildir)

4Nt                              singıltın yok 7222  (minör belli değildir)

5♣                                renk trefli ve karo singıltın

5♦                                renk karo ve trefli singıltın

 

Açandaki dağılım belli olduğundan cevapçı aldığı bilgiler sonrası nihai sekansı belirlemelidir. Cevapçı; açanın kısa olarak belirttiği rengi tekrar ederse, o renk şikan iken minörden 7 oynamak istediğini belirtir.

 

26) NamyaNts açışlar:

Bir düzeyinde açış yapılamayan ama uzunluğu ve kaliteli oluşu nedeniyle blokatif özelliği bulunan ellerle uzun kör rengi var iken 4♣ ile uzun pik rengi var iken 4ile yapılan açışlardır. Renkler kaliteli olmak şartı ile 7+ kartlı olmalıdır. Cevapçı açanın vaad ettiği renkten minimum manş oynanacağını bilmektedir. Eğer cevapçı yeni renk deklare ederse bunun anlamı bu renkten 2 löve kaybetmiyorsan şlem deklare et demektir.

 

 

ÖZEL GÜÇLÜ 2 AÇIŞLARI: “Öneri – M. Bülbül”

 

1. 20+ Puanlı 6+ kartlı Tek Renkli ellerle;

2. 20/21 Puanlı 4333/4432/5332 Dağılımlı ellerle;

3. 20+ Puanlı 4441/5440 Dağılımlı ellerle;

 

2 İle açış yapılmalıdır.

 

Açışa, rakip pas dediği sürece cevapçı pas diyemez,

 

2              2              Role Deklare (0+ Kart 0+ Puan)

2♠                                20+ Puan 6+ Kartlı Tek Renkli dengesiz el

2Nt                              20/21 Puan 4333/4432/5332 Dağılımlı el

3♣//♥                        20+ Puan bir üstü  kısa olan 4441/5440 Dağılımlı el

3♠                                20+ Puan Trefli kısa olan 4441/5440 Dağılımlı el

 

2     2              Role

2♠                       20+ Puan 6+ Kartlı Tek Renkli dengesiz el

         2Nt            Renk Nedir?

3♣///♠            Renk bu (Bir üst ile kısa renk sorulabilir)

 

2              2              Role 

2Nt                              20/21 Puan 4333/4432/5322 Dağılımlı El

                  3♣              Puppet Stayman (5’li Majör sorar. Yoksa 4’lü Majör sorar)

 

2              2              Role 

3♣///♠                     20+ Puan bir üst kısa  4441/5440 Dağılımlı El

 

2              2              Role 

2Nt                              20/21 Puanlı 4333/4432/5332 Dağılımlı El

                  3♣              Puppet Stayman (5’li Majör sorar. Yoksa 4’lü Majör sorar)

3                                5’li Majör yok 4’lü Majör var

3/♠                             Bu Majör 5’li 5332

3Nt                              5’li ve 4’lü Majörleri olmayan el

 

2              2              Role 

3♣                                20+ Puanlı ve Karosu kısa olan 4441/5440 Dağılımlı El

                  3♦              Dağılımın Nasıl?

3/♠                             Bu Majör 5’li 5440

3Nt                              4441

4♣                                Trefli 5’li Olan 5440 Dağılımlı El

 

2              2              Role 

3                                20+ Puanlı ve Körü kısa olan 4441/5440 Dağılımlı El

                  3♥              Dağılımın Nasıl?

3♠                                Pik 5’li 5440

3Nt                              4441

4♣///                       Bu Rengi 5’li Olan 5440 Dağılımlı El

 

2              2              Role 

3                                20+ Puanlı ve Piki kısa olan 4441/5440 Dağılımlı El

                  3              Dağılımın Nasıl?

3Nt                              4441

4♣///                     Bu Rengi 5’li Olan 5440 Dağılımlı El

 

2              2              Role 

3                                20+ Puanlı ve Trefli kısa olan 4441/5440 Dağılımlı El

                  3Nt            Oynamak için (Açandaki üç renk bellidir.)

                  4♣              Dağılımın Nasıl?

4//                        Bu Rengi 5’li Olan 5440 Dağılımlı El

4Nt                              Trefli tek olan 4441 Dağılım

 

 

ZAYIF 2 MAJÖR AÇIŞLARI “Öneri—M. Bülbül”

 

2/♠ Açışlarında renk 6 Kartlı ve el zayıf ise, puanlar uzun renkte olmalıdır. Eğer cevapçı açış rengini sevmediğini belirttiğinde 3/♠ e oynayacak kalitede renk sizi kurtarabilir.

 

2                                6’lı Kör veya 5+5 İki Renkli Zayıf el

                  P                Oynamak için

                  2♠              Körü sevmedim. İkinci renk pik ise pas de değilse düzelt

                  2Nt            Forsing (Açan, varsa diğer rengi belirtir)

3♣//♠                        Diğer Renk Bu

3♥                                6’lı Kör (Puanlar renkte olmalıdır.)

        

2♠                                6’lı Pik veya 5+5 Pik ve Minör z olan zayıf el

                  P                Oynamak için

                  2Nt            Forsing (Açan, varsa diğer rengi belirtir)

                  3♣              Minörün Trefli ise pas de, Karo ise düzelt

P                                  Oynamak için

3♦                                Minörüm Karo      

3                                6’lı Pik (Puanlar renkte olmalıdır.)

 

 

 

 

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Egzersizler