Invorted minor: (27-32)

 

Minör açışlarında açış minörüne direkt destekle ilgilidir. Oyun trefli ile açılmışsa destek için 5’li trefli şartı var iken karo ile açılmışsa 4’lü karo yeterlidir. 

 

Açan                 cev.

1♣                       2♣              13+ puan 5’li trefli

                           2              9/10 puan 5’li trefli

                           2Nt            11/12 Puan dengeli el

                           3♣              5-8 puan 5’li trefli

 

1                       2              4+ kart karo ve 13+ puan

                           2Nt            11/12 Puan dengeli el

                           3♣              4+ karo fiti 9/10 puanlı el

                           3♦              5-8 puan 4+ karo

 

Her iki durumda da dağılımda 4’lü majör olmamalıdır. Dağılımında 4’lü majörü olan ellerle invorted minör uygulaması yapılamaz.

 

 

Önemlidir.

 

Yaygın olmamakla beraber aşağıdaki uygulamaya dikkatinizi çekerim.

 

Bir minör açışı üzerine o minörün üstünde 4’lü rengi olmayan minöre fiti olan 4-6 puanlı ellerle cevapçı, 1Nt deklare ederek açandan 2♣ demesini ister. Açanın 2♣ rebidi üzerine cevapçının söyleyeceği her renk oynamak içindir. Rengi 3’lü seviyede söylüyorsa 9/10 puan ve 6+ kartlı tek renkli el belirtir.

 

Açan                 cev.

1♣/                    1Nt            açanın 2♣ demesini istiyor.

2♣                       p                5’li trefli 4-6 puanlı dengeli el

                           2//♠       4-6 puanlı 6+ kartlı bu renk. Oynamak için

                           3♣///♠   9/10 puan 6+ kartlı tek renkli el. (6322/6331/7330/7321/7222)  

                           2/3Nt        11/12 puanlı dengeli veya 13-15 puanlı dengeli el, belirtir.

                                             (dağılımlarda açış minörünün üstünde 4’lü renk olmamalı)    

 

Bu durumda bir minör açışı üzerine cevapçının 2 deklaresi 9/10 puan 4’lü kör ve 5’li pik belirtirken, 2♠ deklaresi 11/12 puan 4’lü pik ve 5’li kör belirtir. Başka bir ifade ile söylenen majör 4’lü diğer majör 5’li demektir.

 

Açan                 cev.

1m                      2     9/10 puanlı ve 4’lü kör 5’li pik (zayıf körler oynanmıyorsa)

                           2♠     11/12 puan 4’lü pik 5’li kör (zayıf pikler oynanmıyorsa)

 

 

1m                      1    

1/2x                    2♠     13+ puan 5+4 majörler (cevapçının pahalı renk rebidi)

 

 

1m                      1♠

1/2x                    2♥     5+4+ majörler 11/12+ puanlı el

 

 

1m                      1m    7/8+ puan 4+ kart majör. (ucu açık deklare. Puanda tavan sınırı yok)

 

 

28) Check back stayman:

 

Minör açışlarına cevapçının majör deklaresi üzerine açan Nt demiş ise cevapçı 11/12+ puanlı ellerle bu konvansiyonu uygular.

 

Açan                 cev.

1♣                       1♠              6+ onör puan bir tur forsing

1Nt                     2♣              check back stayman. 11/12+ onör puan ve majöre 3’lü fit sorar

2/♥                                      majöre 3’lü fit yok 4’lü bu renk 11/12-14 puan (reverse olur diye gösterememiş.)

2♠                                         cevapçı 3’lü tutuş ve 11/12-14 onör puanlı el (4’lü tutuş olsaydı direkt destek verirdi)

2Nt                                       3’lü piki 4’lü rengi olmayan iyi 13/14 puanlı el.

3♠                                         pike 3’lü fit ve iyi 13-15 puanlı el

 

 

Açan                 cev.

1♣                       1♠    

1Nt                     2♦              cevapçı açandan 3’lü piki, 4’lü körü veya 4’lü karosu olup olmadığını sormaktadır. Açanın pas

                                             hakkı yoktur.

 

29) Yeni minör forsingi (nmf):

 

Oyunun bir minör ile açılması sonrası cevapçının bir majör deklaresine açan 1Nt rebidi yaparsa cevapçının diğer minörü deklaresi yeni minör forsingidir. 10+ puanla yapılır ve cevapçı manş ile ilgilenmektedir. Artifisyel bir deklaredir ve açandan elini daha fazla tarif etmesini ister.

 

Açan                 cev.

1♣                       1♠    

1Nt                     2♦     yeni minör forsingidir. 11/12+ puan ve 5’li pik belirtir.

2♥                                Reverse olur diye gösterememiştir. 11/12-14 puanlı el 3’lü pik yok

2♠                                3’lü pik var 11/12-14 onör puanlı el

2Nt                              konuşulmamış renkte durdurucu 11/12-14 onör puanlı el 3’lü pik yok

3♣                                6’lı trefli. 3’lü pik ve 4’lü yan renk yok. 11/12-14 onör puanlı el

3♦                                4’lü karo var reverse olur diye gösterememiş 11/12-14 onör puan

3♠                                13/14 onör puan ve 3’lü fit.

 

Ckeck back stayman ile benzerliğine dikkat ediniz.

 

 

30) Wolsh:

 

Oyunun 1♣ ile açılması sonrası cevapçı; 10– puanı ve 4’lü majörü olmayan ve 10+ puanı 4+ karosu ve 4’lü majörü olan ellerle 1demelidir.  Bu deklareler üzerine açan  dengeli ellerin hepsiyle 1 veya 2Nt (18/19) der. 4’lü majörünü söylemez. Eğer cevapçı açanın Nt rebidine 2♣ derse o zaman varsa 4’lü majörü okur, yoksa gücüne göre 2/3Nt der. Açanda 15-17 dengeli el olsaydı baştan 1Nt açardı.

 

Bir minör açışı sonrası cevapçının 1 e 1 deklarelerine açan  yeni renk deklare ederse ilk renginin 5’li  olduğunu gösterir.  İlk renk 5’li değilken açan Nt der.

 

 

31) Mic. Cue-bid:

 

Açış renginin rakip tarafından cue-bid edilmesi  ile iki renkli el gösterilir.

 

Açan                 R1

1♣                       2♣     8-10 puan 5+5 majörleri gösterir

1♦                       2♦     8-10 puan 5+5 majörleri gösterir

1♥                       2♥     8-10 puan 5’li pik ve 5’li bir minör gösterir (veya her zaman trefli)

1♠                       2♠     8-10 puan 5’li kör ve 5’li bir minör gösterir (veya her zaman trefli)

 

Oyunun minör ile açılması sonrası puanlar renklerde ve pahalı renk 5’li olmak koşuluyla 5+4 kartlı majörlerle de cue-bid yapılabilir. Renkte tercih yapacak ortak ya basit tercih yapar ya da minör renginin öğrenilmesi amacıyla 2Nt der. Ortağın 3Nt deklaresi ve  majörden manş ilanı non forsingtir.

 

Ortağınız ile anlaşmanız koşuluyla değişik versiyonlarını uygulayabilirsiniz

 

Açan                 R1

1♣                       3♣     karo ve pikleri (karo ve körler iken 2Nt müdahalesi)

1♦                       3♣     trefli ve pikleri (trefli ve körler iken 2Nt müdahalesi)       

1♥                       3♣     karo ve pikleri (trefli ve pikler iken 2müdahalesi

1♠                       3♣     karo ve körleri (trefli ve körler iken 2♠ müdahalesi)

 

Yukarıdaki anlatıma açışa 3♣ sıçramalı müdahale de diyebiliriz. Burada amaç oyunun bir majör ile açılması sonrası maykıl-cuebid’in her zaman diğer majörle trefliyi göstermesinde mutabık kalınmasıdır. Bu taktirde gösterilmeyen karo regi ile unusual 2Nt ile gösterilemeyen pik renklerini belirtmek amacıyla 3♣ sıçraması yapılmaktadır.

 

1x     3♣    açış rengi dışında kalan büyük renk ile gösterilemeyen diğer rengi gösterir.

 

 

32) 3 ve 4. Renk forsingi:

 

3 ve 4. Renk forsinglerinin uygulanması için rakiplerin müdahalede bulunmamış ve oyunculardan hiç birinin Nt deklare etmemiş olmaları gerekir. Bu konvansiyonun uygulanması için açanın ilk rengini tekrar etmiş olmalıdır.

 

1♦              1♠

2♦              2♥              3. Renk forsingi 11/12+ puan 5+4 majör gösterir

 

1              2♣

2♥              2♠              pahalı 3. Renk 13+ puan gösterir

 

1♣              1

1♥              1♠              4. Renk forsingi.  11/12+ puan 5’li karo 4’lü pik gösterir.

 

1              2♣

2♦              2♠              pahalı 4. Renk 13+ puan gösterir.

 

 

3 ve 4. Renk deklareleri kendileri hakkında hiç bir fikir vermezler. İlla 4+ kartlı olacak diye bir mecburiyet yoktur. 3’lü de olabilir.

 

Cevapçının 4. Rengi sıçrayarak söylemesi 5+5 kartlı iki renkli ve 13+ puanlı eli olduğunu belirtir.

 

1♥              1♠

2♣              3♦     5+5 iki renk ve 13+ puanlı el.

 

-.-

 

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Egzersizler