As sorgulama deklareleri: (41-44)

 

41) Blackwood :

 

Üzerinde anlaşılmış koza göre 4 as üzerinden yaplan sorgulamadır. 

 

1♦     1♥     1♠     p

2♣     2♥     Dbl

 

1♥     2

2♠     3

4Nt            köre göre KK cevabı istiyor

         5♣    0-4 as

         5♦     1 as

         5♥     2 as

         5♠     3 as

 

Blackwood yapan oyuncu 5Nt derse ruaları sorar. Aynı şekilde cevap verilir.

 

…     …

4♠     4Nt   4 as üzerinden “rkbc” ile KK soruyor

5♥              2 as

         5Nt   ruaları soruyor

6♣              0-4 rua

6♦              1 rua

6♥              2 rua

6♠              3 rua

 

 

42) Roman key card blackwood (Rkcb):

 

Üzerinde anlaşılan renk üzerinden 4Nt ile yapılır ve anlaşılan rengin ruası da ı. Derece KK kabul edilerek 5 as üzerinden cevap verilir.

 

…     …

4♠     4Nt   5 as üzerinden “rkcb” ile KK soruyor

5♣              0-3 as

5♦              1-4 as

5♥              2-5 as

5♠              2 as + koz damı

5Nt            çift sayıda KK + şikan bir renk var (6♣ ile şikan sorulur)

6♣              tek sayıda KK ve trefli şikan

6♦              tek sayıda KK ve karo şikan

6♥              tek sayıda KK ve kör şikan (koz kör iken pik şikan)

 

…     …

4♠     4Nt   5 as üzerinden “rkcb” ile KK soruyor

5♣              0-3 as

5♦              1-4 as

         5♥     koz dam ve ruaları soruyor

5♠              koz damı yok

6♣              koz dam + trefli rua veya karo ve kör ruası

6♦              koz dam + karo rua veya trefli ve kör ruası

6♥              koz dam + kör rua veya trefli ve karo ruası

6♠              koz dam var ama yanında rua yok

 

Koz dam sorusu majör koza denk geliyorsa bir atlanarak sorulur. Eğer koz dam as soran oyuncuda ise ruaları 5Nt ile sorar.

 

43) Gerber:

 

Sanzatu şlem araştırmalarında uygulanan bir konvansiyondur ve 4♣ ile as sorulur. As sorusuna alınan cevap sonrası rualar da 5♣ ile sorulur. Eğer Nt şlem araştırmalarında 4Nt ile as sorulursa 5Nt nin rua sormak içinmi yoksa oynamak içinmi verildiğinin ayrımını yapmak mümkün değildir.

 

1Nt   4♣    açandan kaç ası olduğunu soruyor

4♦              0-4 as

4♥              1 as

4♠              2 as

4Nt            3 as

 

 

44) Dopı—Ropı:

 

As sorusu deklaresine rakiplerce müdahalede bulunulduğunda veya kontr denildiğinde; pas 0-3 as, kontr veya sürkontr 1-4 as, devamı deklareler sırası ile 2-5 as, 2 as + Q belirtir.

 

4♣ ve 4Nt deklareleri dışında şikan renk belirten 4/5’li seviyedeki deklarelere rakiplerce kontr atılmaktadır. Özellikle bu kontrlara ya da alışılmamış 4Nt müdahalelerine karşı dopı-ropı konvansiyonunu kullanmak çok çok yerinde bir uygulama olarak kendini göstermektedir.

 

G      b       k       d

…     …     …     …

…     4♠     …     4Nt   pike göre KK cevabı verilmesini istiyor

5♦     p                         1-4 as       “dopı” konvansiyonunun p=1-4 bilgisi

         Dbl                     0-3 as       “dopı” konvansiyonunun d=0-3 bilgisi

         5♥                       2-5 as

         5♠                       2+Q

 

 

G      b       k       d

…     …     …     …

4♥     p       5♣     Dbl   kuzey trefli harici KK cevabı istiyor.

P                                  1-4 as       “ropı” konvansiyonunun p=1-4 bilgisi

Rdbl                           0-3 as       “ropı” konvansiyonunun r=0-3 bilgisi

5♦                                2-5 as

5♥                                2+Q

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Egzersizler