Sayc nedir?

 

“Standart Amerikan Yellow Card” yazılımının kısaltılmış biçimidir.  Aynı zamanda Fransız 5’li majörü ve Amerikan süper 5’li majör sistemlerinin birleştirilerek, konvansiyonlarla desteklenip geliştirilmiş ve uluslar arası briç camiasınca kabul görmüş bir sistemidir.

 

Dünyada en yaygın olarak oynanan bir sistemdir. Değişik ülkeler ve değişik oyuncular tarafından değişik biçimlerde briç oynansa da Sayc kadar genel kabul görmüş bir sistem olamaz. Bütün sistemlerin temelini Sayc oluşturur dersek sanırım yanlış olmaz. Sayc’ın temeli de gorene dayanır.

 

Sistem bir natural ve bir de konvansiyonel olmak üzere iki aşamalıdır. Natural briç öğrenilmeden konvansiyonel brici öğrenmeye çalışmak, yanlışlık demeyelim ama bir eksiklik olur.

 

Genel olarak sistemin özellikleri şöyledir.

 

Açış yapılacak elde 11/12 onör puan olmak üzere 13-21 toplam puan bulunmalıdır. Onör puan 11 iken dağılım 5+4 kartlı iki renge sahip olmalı ve varsa dabltonu (5431) o kart as harici onör puanlı kart olmamalıdır. Onör puan 12 iken dağılım minimum 4+4 kartlı olmalıdır. 4333 dağılımlı ellerle 1 ve 2. Konumda 13 onör puan olmadıkça oyun açışı yapmayınız.

 

Dağılımda 5’li bir renk var iken açış mutlaka o renk ile yapılmalıdır. (5’li minör renk ve 15-17/18 puanlı 5332 dağılımlar hariç)

 

Dağılımda 5+5 iki renk var iken büyük olanı ile açış yapılmalıdır.

 

Dağılımda 6+5 iki renk var iken uzun olan renk ile açış yapılmalıdır.

 

Dağılımda 5’li renk yok ama 4+4 kartlı minör var iken karo ile açış yapılmalıdır.

 

Dağılımda 4+4 majör var iken uzun olan minör ile açış yapılmalıdır.

 

5’li rengi olmayan ama 3+3 eşitlikte minörleri olan ellerle trefli ile açış yapılmalıdır.

 

15-17/18 puanlı 4333/4432 ve 5’li rengi majör olmayan 5332 dağılımlı ellerle oyun sanzatu ile açılmalıdır.

 

Bire bir deklareler bir tur için forsing olup, cevapçı da minimum 5 onör puanın olması gerekir.

 

Normal şekildeki bire iki konuşmaları ikinci bir konuşma yapmayı garanti eder.

-.-

Ana Sayfa

SAYC?

2/1 Sistem?

Precision?

Normal Açışlar

Sanzatu Açışları

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

Müdahaleler

Cue-Bid

Reverse

Kontrlar

Apeller/Sinyaller

Konvansiyonlar

Limite Olmak

Forsing Konuşmak

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠