BİRE BİR RENK DEKLARELERİNE SERBEST SEKANSDA

AÇANIN ve CEVAPÇININ REBİDLERİ

 

1x                       1y              5+ Onör Puan, 4+ Kartlı yeni renk

1z                                         12-15 Onör Puan ve 4+ Kartlı yeni renk

1Nt                                       12-15 OP 4333/4432/5332 Dağılımlı el

2x                                         12-15 OP 6+ Kartlı açış rengi

2y                                         14-17 Onör Dağılım Puan ve 4’lü fit

2z                                         z<x iken 12-15 OP, z>x iken 16/17 OP 5+4

2Nt                                       18/19 OP, 6’lı Açış rengi veya 4’lü II. renk var.

3y                                         18/19 Onör Dağılım Puan ve 4’lü fit

3z                                         z>x iken 18/19 OP, 5+5 İki renk SÜPER FORSİNG.

 

PAS KONUŞMAK: Açış değerinde el olmadığını belirtmek

AÇIŞA PAS KONUŞMAK: 0–5 Onör Puanlı değersiz el belirtmek

AÇIŞA MÜDAHALEYE PAS KONUŞMAK:

1) Değersiz el belirmek,

2) Müdahale rengini seven el ile tramp pas yapmak (Rakip ortağı da pas derse ortağından kontr demesini ve rakibin o rengi cezalı oynamasını istemek. Rakip rengi seven fakat cezaya çevirmeyeceğimiz dağılımlarımızla asla pas dememeliyiz)

LİMİTE OLMAK: Elin gücünü sınırlamak

FORSİNG KONUŞMAK: Bir daha konuşmayı garanti etmek. Ortağın pas hakkı yoktur.

CUE-BİT YAPMAK: Açıcı ortağı iseniz davet eliniz olduğunu belirtmek, rakip iseniz ortağınıza belirli bir dağılımınızın olduğunu belirtmek.

 

AÇANIN ve CEVAPÇININ KARŞILIKLI KONUŞMALARI

 

1♣              1

1/♠           1Nt            LİMİT. 6-10 OP ve Dengeli Dağılımlı el

2Nt                              14/15 OP’lı el

                  P                8/9 OP’lı el. Oynamak için

                  3Nt            5’Lİ KARO 9 OP’LI veya 10 OP’LI DENGELİ EL

 

1              1♠

1Nt                              12-15 OP’lı el (4’lü Körü olabilir)

                  2♣              10+ OP. Yeni Minör Forsingi (NMF)

2                                5’li Karo

2                                4’lü Kör

2♠                                3’lü Pik 12/13 OP

2Nt                              12/13 OP 4’lü Karo ve dengeli dağılımlı el

3//♠                        14/15 OP

3Nt                              3’lü Pik 4’lü Kör yok. 5’li Karo ve Körde durdurucu var. 14/15 OP

 

1              1♠

3♣/                             16/17 OP ve 5+4+ İki renkli el

3                                16/17 OP ve 6’lı Kör

3♠                                18/19 ODP ve 4’lü Pik fiti

4♠                                20+ ODP, 4’lü Pik fiti

 

1              1♠

3                                18/19 OP. SUPER FORSİNG 5+5 İki renk

 

1♣/           1Nt            5-10 OP’lı el

2Nt                              18/19 OP’lı el (Cevapçı pas diyemez.)

 

1              1♠

2Nt                              18/19 OP. SUPER FORSİNG

                  3♣              Role deklare

3                                4’lü Karo

3                                6’lı Kör

3♠                                3’lü Pik

3Nt                              4’lü Trefli

 

1♣              1

3/♠                             18/19 OP. SUPER FORSİNG 5+5 İki renk

 

1              1♠

3                                18/19 OP. SUPER FORSİNG 5+5 İki renk

3♠         Role (Pik ile ilgisi yoktur. Kısa sorar)

4♣                                Trefli kısa

4♦                                Pik kısa

 

1♠              1Nt            Forsing (6-12 OP)

2Nt                              18/19 OP. SUPER FORSİNG

                  3♣              Role deklare

3                                4’lü Karo

3                                4’lü Kör

3♠                                6’lı Pik

3Nt                              4’lü Trefli

 

1              1Nt            Forsing (6-12 OP)

3♠                                18/19 OP. SUPER FORSİNG. 5+5

                  3Nt            Oynamak için

                  4♣              Kısa renk Trefli mi?

4                                Hayır, Karo

4♥                                Evet, Trefli

 

1              1♠

2♠                                14-17 ODP’lı el

3♠                                18/19 ODP’lı el

4♠                                20/21 ODP’lı el

 

1              2              8/9 OP ve 3’lü fit

2♠                                Kısa Tray (Açan kısası olduğunu söylüyor)

                  2Nt            Kısa renk sorusu

3♣/                             Bu Minör kısa        

3                                Pik kısa

 

Cevapçı, açanın kısa renginde puan taşımıyorsa 4 Majör der, değilse 3 Majöre Pas veya 3 Majör der.

 

1              2              8/9 OP ve 3’lü fit

3♣/                             Açan bu renkten yardım soruyor

                  3              Renkten yardımı yokmuş

                  4              Renkten yardımı varmış veya xx kayıplı imiş

 

1              2              8/9 OP ve 3’lü fit

2Nt                              Açan Pik den yardım soruyor

                  3              Pikten yardımı yokmuş

                  4              Pikten yardımı varmış veya xx kayıplıymış

 

1♠              2♠

2Nt                              Açan kısası olduğunu belirtiyor

                  3♣              Kısa renk sorusu

3/                             Bu renk kısa

3♠                                Trefli kısa

 

Cevapçı, açanın kısa renginde puan taşımıyorsa 4 Majör der, değilse 3 Majöre Pas veya 3 Majör der.

 

1♠              2♠

3♣//                        Açan bu renkten yardım soruyor

                  3♠              Renkten yardımı yokmuş

                  4♠              Renkten yardımı varmış veya xx kayıplıymış

 

1/♠           1Nt            Forsing (6-12 OP)

2♣              P                Oynamak için

                  2              Oynamak için

                  2/♠           Oynamak için

                  2Nt            11/12 OP ve 2’li Majör fiti. DiD

                  3♣              11/12 OP 5+ Kartlı Trefli. Davet eli

                  3/♠           3’lü Majör fiti ve 11/12 OP DiD

 

1/♠           1Nt            Forsing (6-12 OP)

2              P                Oynamak için

                  2/♠           Oynamak için

                  2Nt            11/12 OP ve 2’li Majör fiti. DiD

                  3♣              Oynamak için

                  3              11/12 OP 5+ Kartlı Karo. Davet eli

 

1♠              1Nt            Forsing (6-12 OP)

2              P/2♠           Oynamak için

                  2Nt            11/12 OP DiD

                  3♣/           Oynamak için

                  3/♠           11/12 OP Davet

 

1/1♠       3♣              9/10 OP 4’lü Fit ve kısa var/yok

                  3              11/12 OP 4’lü Fit ve kısa yok

 

1              3♣              9/10 OP, 4’lü fit ve kısa var/yok

3                                12/13 OP DiD El

4                                14/15 OP ve DiD el veya 12/13 OP DzD El

 

1/1♠       3              11/12 OP 4’lü Fit ve kısa yok

3/♠                             Minimum açış

3♠                                İyi el ve kontrol konuşması (Kör ile açış yapılmış iken)

4♣/                             İyi el ve kontrol konuşması

4/4♠                         Oynamak için

4Nt                              Majöre göre KK sorusu

 

1♠              3              11/12 OP 4’lü Fit ve kısa yok

3                                Körden yardım sorar

                  3♠              Körden yardım yok

                  4♠              Körden yardım var veya xx kayıplı.

 

1              2♠              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var. Minimum manş oynanacaktır.

 

1♠              3              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var. Minimum manş oynanacaktır.

 

1              3♠/4♣/    SPILINTER. 13+ OP, 4’lü fit ve bu renk kısa. Minimum manş oynanacaktır.

 

1♠              4♣//      SPILINTER. 13+ OP, 4’lü fit ve bu renk kısa. Minimum manş oynanacaktır.

 

1              2♠              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var

2Nt                              Kısa renk nedir?

                  3♣/           Bu Minör kısa

                  3              Pik kısa

 

1♠              3              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var. Minimum manş oynanacaktır.

3♠                                Kısa renk nedir?

                  4♣//      Bu renk kısa

 

1              3♠              13+ OP, 4’lü fit ve kısa Pik. Minimum manş oynanacaktır.

4                                Oynamak için. Pikte puan taşıyormuş.

4Nt                              Köre göre KK sorusu

 

1♠              4♣//      SPILINTER. 13+ OP, 4’lü fit ve bu renk kısa. Minimum manş oynanacaktır.

4♠                                Oynamak için. Renkte puan taşıyormuş

4Nt                              Pike göre KK sorusu

 

1/♠           2Nt            FORSİNG 2Nt (13+ OP, 4’lü fit ve DiD El)

3♣/                             BU RENK KISA

3/♠                             14/15 ODP’LI El

3Nt                              14/15 OP DiD El

4♣/                             5’li II. Renk (14/15 OP)

4/♠                             11/12 OP’LI El

 

AÇANIN REBİDİNE MANŞ İLAN EDEN CEVAPÇI 11/12 OP GÖSTERİRKEN, VARSA DABLTONU ONU GÖSTERMESİ DE 15/16 OP GÖSTERİR. 15+ ONÖR PUANLI ve 4’LÜ FİTİ OLAN ELLERLE DE CEVAPÇI, VARSA 5’Lİ RENGİ ONU, YOKSA İYİ OLAN MİNÖRÜNÜ 2’Lİ SEVİYEDE DEKLARE ETTİKTEN SONRA AÇANIN REBİDİNE MAJÖRE FİT VERİR ve DAHA SONRA 4Nt İLE O MAJÖRE GÖRE KK SORAR.

 

1              2Nt            FORSİNG 2Nt (13+ OP, 4’lü fit ve DiD El)

3              3Nt            15/16 OP, 4’LÜ KÖR FİTİ ve 4333 DAĞILIM

                  4              13/14 OP 4’LÜ FİT DiD EL. 4333/4432

                  3♠/4♣/    15/16 OP, 4’LÜ FİT ve BU RENK DABLTON

 

1♠              2♣/           GF (5’Lİ OLABİLİR DE OLMAYA BİLİR DE)

2♠              3♠              PİKE FİT

3Nt/4♠      4Nt            15+ OP, 4’LÜ FİT. PİKE GÖRE KK SORUSU

 

AŞAĞIDAKİ DEKLARE ZİNCİRLERİNİ DİKKATLE İNCELEYİNİZ

 

1♠              1Nt            FNt. 6—12 OP

2♣              2♠              2+ FİT 6—9 OP

                  2Nt            11/12 OP 2’Lİ FİT

                  3♠              11/12 OP ve 3’LÜ FİT

 

1♠              2Nt            FORSİNG (13+ OP, 4’LÜ FİT ve DiD EL)

3x              3♠              4’LÜ PİK FİTİ, 15/16 OP ve DABLTON VAR (3Nt İLE 2’Lİ SORULABİLİR)

                  3Nt            4’LÜ FİT, 13/14 ONÖR PUAN ve 4333 DAĞILIM

                  4♠              13/14 ONÖR PUAN ve 4333 DAĞILIM

 

1              3              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 3-5 OP

                  4              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 6-8 OP

 

1♠              3♠              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 3-5 OP

                  4♠              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 6-8 OP

 

1♠              3Nt            13-15 OP, 3’lü Majör fiti ve DiD El

P/4♠                             Oynamak için

4♣//                        13+ OP ve 5’li II. Renk. Renk 4’lü iken OP 15+  Olmalıdır.

 

1/♠           4Nt            Majöre göre KK sorusu. 17+ OP. (Şikan renk olamaz)

 

DİKKAT ÖNEMLİDİR.

 

BRİÇTE HER ZAMAN DOĞRU TEK DEĞİLDİR. ONUN İÇİNDİR Kİ ÖĞRETENİ ÇOK OLUR.

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Ana Sayfa

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Forsing