BİRE BİR RENK DEKLARELERİNE SERBEST SEKANSDA

AÇANIN ve CEVAPÇININ REBİDLERİ

 

1x                       1y              5+ Onör Puan, 4+ Kartlı yeni renk

1z                                         12-15 Onör Puan ve 4+ Kartlı yeni renk

1Nt                                       12-15 OP 4333/4432/5332/5422 Dağılımlı el (Reverse yapacak güç olmayan ellerle)

2x                                         12-15 OP 6+ Kartlı açış rengi

2y                                         14-17 Onör Dağılım Puan ve 4’lü fit

2z                                         z<x iken 12-15 OP, z>x iken 16/17 OP 5+4

2Nt                                       18/19 OP, 6’lı Açış rengi veya 4’lü II. renk var.

3y                                         18/19 Onör Dağılım Puan ve 4’lü fit

3z                                         SÜPER FORSİNG. z>x iken 18/19 OP, 5+5 İki renk veya 4’lü y fiti kısa z

 

PAS KONUŞMAK: Açış değerinde el olmadığını belirtmek

AÇIŞA PAS KONUŞMAK: 0–5 Onör Puanlı değersiz el belirtmek

AÇIŞA MÜDAHALEYE PAS KONUŞMAK:

1) Değersiz el belirmek,

2) Müdahale rengini seven el ile tramp pas yapmak (Rakip ortağı da pas derse ortağından kontr demesini ve rakibin o rengi cezalı oynamasını istemek. Rakip rengi seven fakat cezaya çevirmeyeceğimiz dağılımlarımızla asla pas dememeliyiz)

LİMİTE OLMAK: Elin gücünü sınırlamak

FORSİNG KONUŞMAK: Bir daha konuşmayı garanti etmek. Ortağın pas hakkı yoktur.

CUE-BİT YAPMAK: Açıcı ortağı iseniz davet eliniz olduğunu belirtmek, rakip iseniz ortağınıza belirli bir dağılımınızın olduğunu belirtmek.

 

AÇANIN ve CEVAPÇININ KARŞILIKLI KONUŞMALARI

 

1♣              1

1/♠           1Nt            LİMİT. 6-10 OP ve Dengeli Dağılımlı el

2Nt                              14/15 OP’lı el

                  P                8/9 OP’lı el. Oynamak için

                  3Nt            5’Lİ KARO 9/10 OP’LI DENGELİ EL

 

1              1♠

1Nt                              12-15 OP’lı el (4’lü Körü olabilir)

                  2♣              10+ OP. Yeni Minör Forsingi (NMF)

2                                5’li Karo (3’lü Piki olmayan el)

2                                4’lü Kör

2♠                                3’lü Pik 12/13 OP

2Nt                              4+ Karo ve dengeli dağılımlı el

3Nt                              3’lü Pik 4’lü Kör yok. 5’li Karo ve Körde durdurucu var. 14/15 OP

 

1              1♠

3♣/                             16/17 OP ve 5+4+ İki renkli el veya Pike 4’lü fit kısa minör

3                                16/17 OP ve 6’lı Kör

3♠                                18/19 ODP ve 4’lü Pik fiti

4♠                                20+ ODP, 4’lü Pik fiti

 

1              1♠

3                                18/19 OP. SUPER FORSİNG 5+5 İki renk veya 4’lü pik fiti kısa kör

 

1♣/           1Nt            5-10 OP’lı el

2Nt                              18/19 OP’lı el (Cevapçı pas diyemez.)

 

1              1♠

2Nt                              18/19 OP. SUPER FORSİNG

                  3♣              Role deklare

3                                4’lü Karo

3                                6’lı Kör

3♠                                3’lü Pik

3Nt                              4’lü Trefli

 

1♣              1

3/♠                             18/19 OP. SUPER FORSİNG 5+5 İki renk veya 4’lü Kör fiti kısa renk.

 

1              1♠

3                                18/19 OP. SUPER FORSİNG 5+5 İki renk veya Pike 4’lü fit kısa Kör

                  3♠              Hangisi? 5+5 mi yoksa Pike 4’lü fit kısa kör mü?

4                                5+5 iki renk

4♠                                4’lü Pik fiti ve kısa Kör

 

1♠              1Nt            Forsing Nt (6-12 OP)

2Nt                              18/19 OP. SUPER FORSİNG

                  3♣              Role deklare (El hakkında daha ayrıntılı bilgi ister)

3                                4’lü Karo

3                                4’lü Kör

3♠                                6’lı Pik

3Nt                              4’lü Trefli

 

1              1Nt            Forsing (6-12 OP)

3♠                                18/19 OP. SUPER FORSİNG. 5+5

                  3Nt            Oynamak için (Açanda 18/19 OP ve 5+5 Majörler olduğunu bilmektedir)

                  4♣              Kısa renk Trefli mi?

4                                Hayır, Karo

4♥                                Evet, Trefli

 

1              1♠

2♠                                14-17 ODP’lı el

3♠                                18/19 ODP’lı el

4♠                                20+ ODP’lı el

 

1              2              6-9 OP ve 3’lü fit

2♠                                Kısa Tray (Açan kısası olduğunu söylüyor)

                  2Nt            Kısa renk sorusu

3♣/                             Bu Minör kısa        

3                                Pik kısa

 

Cevapçı, açanın kısa renginde puan taşımıyorsa 4 Majör der, değilse 3 Majöre Pas veya 3 Majör der.

 

1              2              8/9 OP ve 3’lü fit

3♣/                             Açan bu renkten yardım soruyor

                  3              Renkten yardımı yokmuş

                  4              Renkten yardımı varmış veya xx kayıplı imiş

 

1              2              6-9 OP ve 3’lü fit

2Nt                              Açan Pik den yardım soruyor

                  3              Pikten yardımı yokmuş

                  4              Pikten yardımı varmış veya xx kayıplıymış

 

1♠              2♠

2Nt                              Açan kısası olduğunu belirtiyor

                  3♣              Kısa renk sorusu

3/                             Bu renk kısa

3♠                                Trefli kısa

 

Cevapçı, açanın kısa renginde puan taşımıyorsa 4 Majör der, değilse 3 Majöre Pas veya 3 Majör der.

 

1♠              2♠

3♣//                        Açan bu renkten yardım soruyor

                  3♠              Renkten yardımı yokmuş

                  4♠              Renkten yardımı varmış veya xx kayıplıymış

 

1/♠           1Nt            Forsing (6-12 OP)

2♣              P                Oynamak için

                  2              Oynamak için

                  2/♠           Oynamak için

                  2Nt            11/12 OP ve 2’li Majör fiti. DiD

                  3♣              11/12 OP 5+ Kartlı Trefli. Davet eli

                  3/♠           3’lü Majör fiti ve 11/12 OP DiD

 

1/♠           1Nt            Forsing (6-12 OP)

2              P                Oynamak için

                  2/♠           Oynamak için

                  2Nt            11/12 OP ve 2’li Majör fiti. DiD

                  3♣              Oynamak için

                  3              11/12 OP 5+ Kartlı Karo. Davet eli

 

1♠              1Nt            Forsing (6-12 OP)

2              P/2♠           Oynamak için

                  2Nt            11/12 OP DiD

                  3♣/           Oynamak için

                  3/♠           11/12 OP Davet

 

1/♠           3♣              9/10 OP 4’lü Fit ve kısa var/yok

                  3              11/12 OP 4’lü Fit ve kısa yok

 

1              3♣              9/10 OP, 4’lü fit ve kısa var/yok

3                                12/13 OP DiD El

4                                14/15 OP ve DiD el veya 12/13 OP DzD El

 

1/♠           3              11/12 OP 4’lü Fit ve kısa yok

3/♠                             Minimum açış

3♠                                İyi el ve kontrol konuşması (Kör ile açış yapılmış iken)

4♣/                             İyi el ve kontrol konuşması

4/♠                             Oynamak için

4Nt                              Majöre göre KK sorusu

 

1♠              3              11/12 OP 4’lü Fit ve kısa yok

3                                Körden yardım sorar

                  3♠              Körden yardım yok

                  4♠              Körden yardım var veya xx kayıplı.

 

1              2♠              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var. Minimum manş oynanacaktır.

 

1♠              3              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var. Minimum manş oynanacaktır.

 

1              3♠/4♣/    SPILINTER. 13+ OP, 4’lü fit ve bu renk kısa. Minimum manş oynanacaktır.

 

1♠              4♣//      SPILINTER. 13+ OP, 4’lü fit ve bu renk kısa. Minimum manş oynanacaktır.

 

1              2♠              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var

2Nt                              Kısa renk nedir?

                  3♣/           Bu Minör kısa

                  3              Pik kısa

 

1♠              3              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var. Minimum manş oynanacaktır.

3♠                                Kısa renk nedir?

                  4♣//      Bu renk kısa

 

1              3♠              13+ OP, 4’lü fit ve kısa Pik. Minimum manş oynanacaktır.

4                                Oynamak için. Pikte puan taşıyormuş.

4Nt                              Pikte puan taşımayan ellerle Köre göre KK sorusu (Pik ası olabilir)

 

1♠              4♣//      SPILINTER. 13+ OP, 4’lü fit ve bu renk kısa. Minimum manş oynanacaktır.

4♠                                Oynamak için. Renkte puan taşıyormuş

4Nt                              Pike göre KK sorusu

 

1/♠           2Nt            FORSİNG 2Nt (13+ OP, 4’lü fit ve DiD El)

3♣/                             BU RENK KISA

3/♠                             14/15 ODP’LI El

3Nt                              14/15 OP DiD El

4♣/                             5’li II. Renk (14/15 OP)

4/♠                             11/12 OP’LI El

 

2Nt DEKLERESİ SONRASI; AÇANIN REBİDİNE MANŞ İLAN EDEN CEVAPÇI 13/14 OP GÖSTERİRKEN, VARSA DABLTONU ONU GÖSTERMESİ DE 15/16 OP GÖSTERİR.

 

1              2Nt            FORSİNG 2Nt (13+ OP, 4’lü fit ve DiD El)

3              3Nt            15/16 OP, 4’LÜ KÖR FİTİ ve 4333 DAĞILIM

                  4              13/14 OP 4’LÜ FİT DiD EL. 4333/4432

                  3♠/4♣/    15/16 OP, 4’LÜ FİT ve BU RENK DABLTON

 

1♠              2♣/           GF (5’Lİ OLABİLİR DE OLMAYA BİLİR DE)

2♠              3♠              PİKE FİT

3Nt/4♠      4Nt            15+ OP, 4’LÜ FİT. PİKE GÖRE KK SORUSU

 

AŞAĞIDAKİ DEKLARE ZİNCİRLERİNİ DİKKATLE İNCELEYİNİZ

 

1♠              1Nt            FNt. 6—12 OP

2♣              2♠              2+ FİT 6—9 OP

                  2Nt            11/12 OP 2’Lİ FİT

                  3♠              11/12 OP ve 3’LÜ FİT

 

1♠              2Nt            FORSİNG (13+ OP, 4’LÜ FİT ve DiD EL)

3x              3♠              4’LÜ PİK FİTİ, 15/16 OP ve DABLTON VAR (3Nt İLE 2’Lİ SORULABİLİR)

                  3Nt            4’LÜ FİT, 13/14 ONÖR PUAN ve 4333 DAĞILIM

                  4♠              13/14 ONÖR PUAN ve 4333 DAĞILIM

 

1              3              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 3-5 OP

                  4              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 6-8 OP

 

1♠              3♠              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 3-5 OP

                  4♠              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 6-8 OP

 

1♠              3Nt            13-15 OP, 3’lü Majör fiti ve DiD El (Açan eline göre ya pas ya da 4♠ der.)

P/4♠                             Oynamak için

4♣//                        13+ OP ve 5’li II. Renk. Renk 4’lü iken OP 15+  Olmalıdır.

 

1/♠           4Nt            Majöre göre KK sorusu. 17+ OP. (Şikan renk olamaz)

 

DİKKAT ÖNEMLİDİR.

 

BRİÇTE HER ZAMAN DOĞRU TEK DEĞİLDİR. ONUN İÇİNDİR Kİ ÖĞRETENİ ÇOK OLUR.

-.-

 

BİRE BİR RENK DEKLARELERİNE SERBEST SEKANSDA

AÇANIN ve CEVAPÇININ REBİDLERİ

 

1x                       1y              5+ Onör Puan, 4+ Kartlı yeni renk

1z                                         12-15 Onör Puan ve 4+ Kartlı yeni renk

1Nt                                       12-15 OP 4333/4432/5332/5422 Dağılımlı el (Reverse yapacak güç olmayan ellerle)

2x                                         12-15 OP 6+ Kartlı açış rengi

2y                                         14-17 Onör Dağılım Puan ve 4’lü fit

2z                                         z<x iken 12-15 OP, z>x iken 16/17 OP 5+4

2Nt                                       18/19 OP, 6’lı Açış rengi veya 4’lü II. renk var.

3y                                         18/19 Onör Dağılım Puan ve 4’lü fit

3z                                         SÜPER FORSİNG. z>x iken 18/19 OP, 5+5 İki renk veya 4’lü y fiti kısa z

 

PAS KONUŞMAK: Açış değerinde el olmadığını belirtmek

AÇIŞA PAS KONUŞMAK: 0–5 Onör Puanlı değersiz el belirtmek

AÇIŞA MÜDAHALEYE PAS KONUŞMAK:

1) Değersiz el belirmek,

2) Müdahale rengini seven el ile tramp pas yapmak (Rakip ortağı da pas derse ortağından kontr demesini ve rakibin o rengi cezalı oynamasını istemek. Rakip rengi seven fakat cezaya çevirmeyeceğimiz dağılımlarımızla asla pas dememeliyiz)

LİMİTE OLMAK: Elin gücünü sınırlamak

FORSİNG KONUŞMAK: Bir daha konuşmayı garanti etmek. Ortağın pas hakkı yoktur.

CUE-BİT YAPMAK: Açıcı ortağı iseniz davet eliniz olduğunu belirtmek, rakip iseniz ortağınıza belirli bir dağılımınızın olduğunu belirtmek.

 

AÇANIN ve CEVAPÇININ KARŞILIKLI KONUŞMALARI

 

1♣              1

1/♠           1Nt            LİMİT. 6-10 OP ve Dengeli Dağılımlı el

2Nt                              14/15 OP’lı el

                  P                8/9 OP’lı el. Oynamak için

                  3Nt            5’Lİ KARO 9/10 OP’LI DENGELİ EL

 

1              1♠

1Nt                              12-15 OP’lı el (4’lü Körü olabilir)

                  2♣              10+ OP. Yeni Minör Forsingi (NMF)

2                                5’li Karo (3’lü Piki olmayan el)

2                                4’lü Kör

2♠                                3’lü Pik 12/13 OP

2Nt                              4+ Karo ve dengeli dağılımlı el

3Nt                              3’lü Pik 4’lü Kör yok. 5’li Karo ve Körde durdurucu var. 14/15 OP

 

1              1♠

3♣/                             16/17 OP ve 5+4+ İki renkli el veya Pike 4’lü fit kısa minör

3                                16/17 OP ve 6’lı Kör

3♠                                18/19 ODP ve 4’lü Pik fiti

4♠                                20+ ODP, 4’lü Pik fiti

 

1              1♠

3                                18/19 OP. SUPER FORSİNG 5+5 İki renk veya 4’lü pik fiti kısa kör

 

1♣/           1Nt            5-10 OP’lı el

2Nt                              18/19 OP’lı el (Cevapçı pas diyemez.)

 

1              1♠

2Nt                              18/19 OP. SUPER FORSİNG

                  3♣              Role deklare

3                                4’lü Karo

3                                6’lı Kör

3♠                                3’lü Pik

3Nt                              4’lü Trefli

 

1♣              1

3/♠                             18/19 OP. SUPER FORSİNG 5+5 İki renk veya 4’lü Kör fiti kısa renk.

 

1              1♠

3                                18/19 OP. SUPER FORSİNG 5+5 İki renk veya Pike 4’lü fit kısa Kör

                  3♠              Hangisi? 5+5 mi yoksa Pike 4’lü fit kısa kör mü?

4                                5+5 iki renk

4♠                                4’lü Pik fiti ve kısa Kör

 

1♠              1Nt            Forsing Nt (6-12 OP)

2Nt                              18/19 OP. SUPER FORSİNG

                  3♣              Role deklare (El hakkında daha ayrıntılı bilgi ister)

3                                4’lü Karo

3                                4’lü Kör

3♠                                6’lı Pik

3Nt                              4’lü Trefli

 

1              1Nt            Forsing (6-12 OP)

3♠                                18/19 OP. SUPER FORSİNG. 5+5

                  3Nt            Oynamak için (Açanda 18/19 OP ve 5+5 Majörler olduğunu bilmektedir)

                  4♣              Kısa renk Trefli mi?

4                                Hayır, Karo

4♥                                Evet, Trefli

 

1              1♠

2♠                                14-17 ODP’lı el

3♠                                18/19 ODP’lı el

4♠                                20+ ODP’lı el

 

1              2              6-9 OP ve 3’lü fit

2♠                                Kısa Tray (Açan kısası olduğunu söylüyor)

                  2Nt            Kısa renk sorusu

3♣/                             Bu Minör kısa        

3                                Pik kısa

 

Cevapçı, açanın kısa renginde puan taşımıyorsa 4 Majör der, değilse 3 Majöre Pas veya 3 Majör der.

 

1              2              8/9 OP ve 3’lü fit

3♣/                             Açan bu renkten yardım soruyor

                  3              Renkten yardımı yokmuş

                  4              Renkten yardımı varmış veya xx kayıplı imiş

 

1              2              6-9 OP ve 3’lü fit

2Nt                              Açan Pik den yardım soruyor

                  3              Pikten yardımı yokmuş

                  4              Pikten yardımı varmış veya xx kayıplıymış

 

1♠              2♠

2Nt                              Açan kısası olduğunu belirtiyor

                  3♣              Kısa renk sorusu

3/                             Bu renk kısa

3♠                                Trefli kısa

 

Cevapçı, açanın kısa renginde puan taşımıyorsa 4 Majör der, değilse 3 Majöre Pas veya 3 Majör der.

 

1♠              2♠

3♣//                        Açan bu renkten yardım soruyor

                  3♠              Renkten yardımı yokmuş

                  4♠              Renkten yardımı varmış veya xx kayıplıymış

 

1/♠           1Nt            Forsing (6-12 OP)

2♣              P                Oynamak için

                  2              Oynamak için

                  2/♠           Oynamak için

                  2Nt            11/12 OP ve 2’li Majör fiti. DiD

                  3♣              11/12 OP 5+ Kartlı Trefli. Davet eli

                  3/♠           3’lü Majör fiti ve 11/12 OP DiD

 

1/♠           1Nt            Forsing (6-12 OP)

2              P                Oynamak için

                  2/♠           Oynamak için

                  2Nt            11/12 OP ve 2’li Majör fiti. DiD

                  3♣              Oynamak için

                  3              11/12 OP 5+ Kartlı Karo. Davet eli

 

1♠              1Nt            Forsing (6-12 OP)

2              P/2♠           Oynamak için

                  2Nt            11/12 OP DiD

                  3♣/           Oynamak için

                  3/♠           11/12 OP Davet

 

1/♠           3♣              9/10 OP 4’lü Fit ve kısa var/yok

                  3              11/12 OP 4’lü Fit ve kısa yok

 

1              3♣              9/10 OP, 4’lü fit ve kısa var/yok

3                                12/13 OP DiD El

4                                14/15 OP ve DiD el veya 12/13 OP DzD El

 

1/♠           3              11/12 OP 4’lü Fit ve kısa yok

3/♠                             Minimum açış

3♠                                İyi el ve kontrol konuşması (Kör ile açış yapılmış iken)

4♣/                             İyi el ve kontrol konuşması

4/♠                             Oynamak için

4Nt                              Majöre göre KK sorusu

 

1♠              3              11/12 OP 4’lü Fit ve kısa yok

3                                Körden yardım sorar

                  3♠              Körden yardım yok

                  4♠              Körden yardım var veya xx kayıplı.

 

1              2♠              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var. Minimum manş oynanacaktır.

 

1♠              3              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var. Minimum manş oynanacaktır.

 

1              3♠/4♣/    SPILINTER. 13+ OP, 4’lü fit ve bu renk kısa. Minimum manş oynanacaktır.

 

1♠              4♣//      SPILINTER. 13+ OP, 4’lü fit ve bu renk kısa. Minimum manş oynanacaktır.

 

1              2♠              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var

2Nt                              Kısa renk nedir?

                  3♣/           Bu Minör kısa

                  3              Pik kısa

 

1♠              3              SPILINTER. 11/12 OP, 4’lü fit ve kısa var. Minimum manş oynanacaktır.

3♠                                Kısa renk nedir?

                  4♣//      Bu renk kısa

 

1              3♠              13+ OP, 4’lü fit ve kısa Pik. Minimum manş oynanacaktır.

4                                Oynamak için. Pikte puan taşıyormuş.

4Nt                              Pikte puan taşımayan ellerle Köre göre KK sorusu (Pik ası olabilir)

 

1♠              4♣//      SPILINTER. 13+ OP, 4’lü fit ve bu renk kısa. Minimum manş oynanacaktır.

4♠                                Oynamak için. Renkte puan taşıyormuş

4Nt                              Pike göre KK sorusu

 

1/♠           2Nt            FORSİNG 2Nt (13+ OP, 4’lü fit ve DiD El)

3♣/                             BU RENK KISA

3/♠                             14/15 ODP’LI El

3Nt                              14/15 OP DiD El

4♣/                             5’li II. Renk (14/15 OP)

4/♠                             11/12 OP’LI El

 

2Nt DEKLERESİ SONRASI; AÇANIN REBİDİNE MANŞ İLAN EDEN CEVAPÇI 13/14 OP GÖSTERİRKEN, VARSA DABLTONU ONU GÖSTERMESİ DE 15/16 OP GÖSTERİR.

 

1              2Nt            FORSİNG 2Nt (13+ OP, 4’lü fit ve DiD El)

3              3Nt            15/16 OP, 4’LÜ KÖR FİTİ ve 4333 DAĞILIM

                  4              13/14 OP 4’LÜ FİT DiD EL. 4333/4432

                  3♠/4♣/    15/16 OP, 4’LÜ FİT ve BU RENK DABLTON

 

1♠              2♣/           GF (5’Lİ OLABİLİR DE OLMAYA BİLİR DE)

2♠              3♠              PİKE FİT

3Nt/4♠      4Nt            15+ OP, 4’LÜ FİT. PİKE GÖRE KK SORUSU

 

AŞAĞIDAKİ DEKLARE ZİNCİRLERİNİ DİKKATLE İNCELEYİNİZ

 

1♠              1Nt            FNt. 6—12 OP

2♣              2♠              2+ FİT 6—9 OP

                  2Nt            11/12 OP 2’Lİ FİT

                  3♠              11/12 OP ve 3’LÜ FİT

 

1♠              2Nt            FORSİNG (13+ OP, 4’LÜ FİT ve DiD EL)

3x              3♠              4’LÜ PİK FİTİ, 15/16 OP ve DABLTON VAR (3Nt İLE 2’Lİ SORULABİLİR)

                  3Nt            4’LÜ FİT, 13/14 ONÖR PUAN ve 4333 DAĞILIM

                  4♠              13/14 ONÖR PUAN ve 4333 DAĞILIM

 

1              3              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 3-5 OP

                  4              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 6-8 OP

 

1♠              3♠              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 3-5 OP

                  4♠              Blokatif. İki renkte 10 Kart ve 6-8 OP

 

1♠              3Nt            13-15 OP, 3’lü Majör fiti ve DiD El (Açan eline göre ya pas ya da 4♠ der.)

P/4♠                             Oynamak için

4♣//                        13+ OP ve 5’li II. Renk. Renk 4’lü iken OP 15+  Olmalıdır.

 

1/♠           4Nt            Majöre göre KK sorusu. 17+ OP. (Şikan renk olamaz)

 

DİKKAT ÖNEMLİDİR.

 

BRİÇTE HER ZAMAN DOĞRU TEK DEĞİLDİR. ONUN İÇİNDİR Kİ ÖĞRETENİ ÇOK OLUR.

-.-

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠  

Ana Sayfa

M U L T İ  M İ N Ö R  “Ş A B L O N”  S İ S T E M

Ana Sayfa

Puan Limitleri

Serbest Sekans

Dengeliler

Dengesizler

Tek Renkliler

İki Renkliler

Zayıf Açışlar

Güçlü Açışlar

 

www.mehmetbulbul.biz.tr

MEHMET BÜLBÜL İLE BRİÇ ZEVKİ ♠